Nyomtatási nézet

Jogi nyilatkozat

Tájékoztatjuk, hogy a www.fhb.hu internetes címen elérhető honlap és annak egyes oldalai (a továbbiakban: Honlap) az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) irányításával működő, összevont alapú felügyelet alá tartozó cégcsoport (a továbbiakban: FHB Csoport) Honlapja. Kérjük, hogy az FHB Csoport Honlapjának megtekintését megelőzően figyelmesen olvassa végig az alábbi Jogi Nyilatkozatot. Honlapunk megnyitásával az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez Ön hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

A Honlap tartalma

A Bank rendszeresen ellenőrzi és aktualizálja a Honlapon található információkat. A Honlapon közzétett információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás – ide nem értve azt az esetet, amikor az FHB Csoport valamely tagja jogszabályon alapuló közzétételi kötelezettségének tesz eleget a Honlapon – kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. Bár a Bank minden ésszerű intézkedést megtesz az információk pontosságának biztosítása érdekében, az adatok időközben változhatnak. Az FHB Csoport által nyújtott pénzügyi és befektetési szolgáltatások hatályos feltételeit az FHB Bank Zrt. bankfiókjaiban elhelyezett, valamint a honlapról elérhető Üzletszabályzatok, Általános Szerződési Feltételek és Hirdetmények tartalmazzák.

Az Honlap célja nem arra irányul, hogy Önnek vagy másoknak pénzügyi vagy befektetési tanácsot illetőleg javaslatot adjon, a Honlap weboldalain található információk és/vagy azok elemei nem nyújtanak megfelelő alapot pénzügyi vagy befektetési döntések meghozatalához.

Mielőtt pénzügyi vagy befektetési döntést hozna, a részletes, pontos és aktuális információk megismerése érdekében, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba bármely fiókunkkal vagy hívja az FHB TeleBank szolgáltatását a +36 1 3344 344 telefonszámon (külföldről a +36 1 3344-344 számon érhető el), ahol munkatársaink a nap 24 órájában készséggel állnak rendelkezésére.

Felelősség

A Honlap tájékoztató jellegű tartalmából, a tájékoztatások pontatlanságából illetőleg teljességének hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért, költségekért és/vagy veszteségekért a Bank nem vállal felelősséget.

A Bank nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, melyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, a Honlapon található információ alapján hozott üzleti döntésből, jogügyletből, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeznek.

A Honlap mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható. Az FHB Csoport a Honlapon – az FHB NetB@nk szolgáltatás igénybevételének kivételével – semmilyen személyes azonosító kódot (pl. PIN, TPIN), vagy bankkártya adatot nem kér a Honlapra látogatótól. Ilyen adatok megadásából származó károkért a Bank a felelősségét nem vállal.

A Honlapról linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat a Bank nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

Adatvédelem

Az FHB Csoport bármely, a Honlap használata során tudomására jutott személyes adatot1 a Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezményt kihirdető 1998. évi VI. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvény rendelkezései szerint kezeli.

Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az FHB Csoporttól származó hivatalos dokumentumon feltüntetett e-mail címet felhasználva Ön személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) juttat el az FHB Csoport bármely tagjához, ezzel hozzájárulását adja, hogy a megadott adatait az adatközléshez kapcsolódó ügylet jellege által meghatározott adatkezelési célból és az ahhoz kapcsolódó megőrzési ideig nyilvántartsa és kezelje.

Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztató a Kapcsolódó anyagokból tölthető le.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszait az alábbiakban küldheti meg:

Levél írása

Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A Honlap tartalmát képező minden szöveg, ábra, letölthető dokumentum, információ, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, és a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Bank előzetes írásbeli engedélyével lehet bármilyen formában felhasználni.

A Bank előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap tartalmának egészét vagy egyes részeit bármely formában terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben vagy célból tárolni, kinyomtatni, azokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

A Honlap fenntartója

Az FHB Csoport Honlapját a Bank üzemelteti, melynek adatai a következőek:

Cégnév: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.
E-mail: info@fhb.hu
Levélcím: FHB Jelzálogbank Nyrt., 1908 Budapest
FHB TeleBank: +36 1 3344 344 (belföldről helyi tarifával hívható) és +36 1 3344 344
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043638
Adószám: 12321942-4-44
Tevék. engedélyszám: 345/1998 (Kelt: 1998. március 5.)
Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.)


1 Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások

A Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által készített lakossági tájékoztató kiadvány

FHB Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

  • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

  • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek