Főoldal/
Magánszemélyek / Megtakarítások / Befektetések / Befektetési szolgáltatások állomány-átruházás
Nyomtatási nézet

Befektetési szolgáltatások állomány-átruházás

Értékpapírszámlák állomány-átruházása a Takarékbank Zrt.-hez

Az FHB Bank Zrt. (továbbiakban: FHB) 2015 szeptembere óta a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének tagja, melynek meghatározó központi szereplője a Takarékbank és leányvállalatai. A Takarék csoport – melynek tagja az FHB – törekvéseinek célja, hogy mint a hazai bankszektor egyik vezető pénzügyi szereplője kimagasló színvonalú szolgáltatásokat biztosítson Ügyfelei számára.

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (a továbbiakban: Takarékbank) Magyarország egyik legnagyobb múltú és legnagyobb közvetítői hálózatával rendelkező pénzügyi szolgáltatója. Az állomány-átruházást követően Önnek lehetősége nyílik az FHB fiókjain kívül, a Takarékbank országos, több mint 1000 fiókkal rendelkező takarékszövetkezeti közvetítői hálózatában is intézni értékpapír számlájához kapcsolódó pénzügyeit.

2017. december 18. napján az FHB befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó értékpapírszámla és annak értékpapír állománya állomány-átruházás keretében átkerül a Takarékbank kezelésébe.

Az állomány-átruházás kizárólag a befektetési szolgáltatásokat érinti, egyéb FHB termékek és szolgáltatások vonatkozásában nem történik változás. Amennyiben Ön rendelkezik FHB-nál vezetett értékpapírszámlával, az FHB az Önnek korábban postai úton megküldött levelében tájékoztatta az állomány-átruházással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, további információkkal pedig jelen tájékoztatónkban szolgálunk.

Az állomány-átruházást követően a befektetési szolgáltatások tekintetében az FHB a Takarékbank közvetítőjeként jár el, így Ön a megszokottak szerint továbbra is intézheti értékpapírszámlájával kapcsolatos ügyeit az FHB fiókjaiban, valamint a Takarékbank országos, több mint 1000 fiókkal rendelkező takarékszövetkezeti közvetítői hálózatában is.

Az állomány-átruházást követően számos új szolgáltatás válik elérhetővé az Ön számára:

 • Nyugdíj-előtakarékossági számla nyitása
 • Személyesen, a fiókban is tud BÉT megbízást adni
 • Kibővült Magyar Állampapír termékpaletta

FHB TeleBankon keresztül Önnek továbbra is lehetőséget biztosítunk befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyintézésre:

 • az FHB-nál vezetett pénzforgalmi vagy folyószámlájáról indított utalásokat továbbra is az FHB TeleBank 1.2.1 Bankszámla ügyintézés menüpont alatt, valamint
 • a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyintézést az FHB TeleBank 7-es Befektetési szolgáltatások menüpontján keresztül kezdeményezheti.

A NetBank felületen történő ügyintézés lehetősége is elérhető marad, melyre a megszokott módon, változatlan azonosítóval és jelszóval léphet be. Az eddigi NetBróker szolgáltatást ugyanakkor felváltja a Takarékbank Electra Internet Banking értékpapír rendszere, amely eléréséhez a NetBankon belül egy újabb bejelentkezés válik szükségessé. A belépési azonosító ebben az esetben azonos az Ön NetBank azonosítójával, a jelszót pedig az állomány-átruházást követően SMS-ben küldjük meg Önnek.

Az állomány-átruházást követően az Ön FHB-nál vezetett pénzforgalmi vagy folyószámlája és a Takarékbank által vezetett értékpapírszámlája közötti kapcsolat megszűnik, ezért amennyiben a későbbiekben értékpapírt kíván vásárolni, akkor az ehhez szükséges fedezetet a pénzforgalmi vagy folyószámlájáról át kell vezetnie az értékpapír számlájához tartozó ügyfélszámlára (FHB bankfiókban, TeleBankon vagy Netbankon keresztül), ami díjmentesen megtehető. A Takarékbank az értékpapírszámlákhoz új számlaszámokat generál, amelyekről az állomány-átruházás megtörténtét követően tájékoztatja Önt. A Takarékbank új, az MNB honlapján felhasználható értékpapír- és ügyfélszámla belépési azonosítót is generál.  A számlaszámról és a belépési azonosítóról szóló tájékoztatásra postai úton, 2017. december 18. és december 22. között kerül sor.

Az Ügyfelek ún. MiFID kockázati besorolása is megváltozik, melyről az állomány-átruházást követően szintén levélben tájékozatjuk Önt. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy mennyiben az állomány-átruházás megtörténte után is szeretnék igénybe venni a befektetési tanácsadási szolgáltatást, akkor arra csak a Takarékbankkal kötött befektetési tanácsadási keretszerződés megkötését és alkalmassági teszt kitöltését követően van lehetőség. A szerződéskötéshez fáradjon be személyesen fiókjaink egyikébe.

További változások:

 

 • A Takarékbankban az Ügyfelek kockázati besorolására három kategória került kialakításra: a kockázatkerülő, a mérsékelten kockázatvállaló és a kockázatvállaló.
 • A következő termékek Takarékbank által alkalmazott MiFID kockázati besorolása szigorúbbá válik: FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott jelzáloglevek és kötvények, Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" és „I” sorozat, Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja, Diófa WM-2 Befektetési Részalap, Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap. Az egyes termékekre vonatkozó MiFID kockázati besorolást jelen prospektus 1. számú melléklete tartalmazza.
 • Az Allianz Alapkezelő Zrt., a FIL Investment Management S.A., valamint az Allianz Global Investors GmbH által alapkezelt befektetési alapok esetében a Takarékbank a meglévő befektetési jegyek vonatkozásában az esetleges visszaváltási igényeket teljesíti, azonban vételi megbízásokat már nem fogad be. Ebből kifolyólag az Allianz Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokra vonatkozó rendszeres befektetési jegy vételi megbízások kizárólag az állomány-átruházás időpontjáig teljesülnek.
 • Változik a rendszeres befektetési jegy vételi megbízásokkal kapcsolatos szabályozás, ezeknek a megbízásoknak a maximális időtartama 3 év, a megbízások időtartama az állomány-átruházás időpontjától kerül számításra.
 • Az ugyanarra a befektetési alapra és ugyanarra napra vonatkozó megbízások összevonásra kerülnek, valamint a jövőben kizárólag a hónap első 28 napjára lehet rendszeres megbízásokat rögzíteni, a jelenlegi, 29-31. napokra adott megbízások a hónap 28. napjára kerülnek módosításra. Amennyiben ezen változtatni szeretne, kérjük, fáradjon be egy FHB vagy takarékszövetkezeti fiókba.
 • Az értékpapírszámla és a bankszámla közötti kapcsolat megszűnéséből következően a rendszeres befektetési jegy megbízások esetében is minden esetben gondoskodni kell arról, hogy a pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon az értékpapírszámla ügyfélszámláján. A megfelelő fedezet biztosítása érdekében javasoljuk, hogy adjon rendszeres átutalási megbízást.
 • Egyes befektetési termékek esetében változik az értékesítési csatornák köre: Lakossági Állampapírokra vonatkozó vételi megbízásokat az állomány-átruházást követően csak a bankfiókokon és a TeleBankon keresztül fogadunk be.
 • Az állomány-átruházás kapcsán egyes értékpapírokra a Bank forgalmazási szünetet rendelhet el, az erre vonatkozó bővebb – folyamatosan frissülő – információkat, kérjük,  kísérje figyelemmel az FHB Bank honlapján.
 • Amennyiben az állomány-átruházás során Önnek fedezetül szolgáló pénzügyi eszköze/pénzeszköze kerül (pl. lombard hitel) áttranszferálásra a Takarékbank által vezetett számlára, úgy azokat továbbra is terheltként fogja a Takarékbank nyilvántartani, Önnek további teendője ezzel kapcsolatban nincs.
 • Az ÉTBSZ számla keretében az 5. év végi kivételi, illetve részbeni kivételi szándékáról az állomány-átruházást követően, személyesen bármely fiókban tud rendelkezni 2017. december 29-ig.
 • Amennyiben elutasítja a Takarékbank személyét vagy Üzletszabályzatát és az FHB-nál terhelt pénzügyi eszközzel vagy pénzeszközzel rendelkezik, úgy az FHB azokat kizárólag pótfedezet nyújtása esetén transzferálja az Ön által megadott nyilatkozatban megadott instrukciók szerint, ellenkező esetben az FHB Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően jár el.

 

Amennyiben Ön elfogadja az állomány-átruházást

Amennyiben Ön elfogadja az állomány-átruházást, semmilyen teendője nincs, 2017. december 18-án az Ön értékpapírszámlája és értékpapír állománya átkerül a Takarékbank kezelésébe, de az ezekkel kapcsolatos ügyeit továbbra is intézheti a FHB bankfiókjaiban.

Amennyiben Ön nem kíván a Takarékbank Ügyfele lenni

Amennyiben nem kíván a Takarékbank ügyfelévé válni, kérjük, a már postai úton megküldött nyilatkozat (Nyilatkozat Átvevő személyének és Üzletszabályzatának elutasításáról) kitöltésével, vagy a nyilatkozatban kért információk írásban történő megküldésével, szíveskedjen bejelenteni azt postai úton (FHB Bank Zrt., 1908 Budapest), vagy személyesen az FHB bankfiókjaiban legkésőbb 2017. december 08. napjáig. A nyilatkozattétellel kapcsolatos részletes tudnivalók és a kitöltési útmutató szintén a már postai úton megküldött dokumentumban találhatóak (Tájékoztató az átvevő személyének és Üzletszabályzatának elutasításáról szóló nyilatkozathoz).

Elutasító nyilatkozat esetén, amennyiben Ön Értékpapír Tartós Befektetési Számlával, és/vagy Portfoliókezeléshez Kapcsolódó Befektetési Számlával és/vagy Portfoliókezeléshez Kapcsolódó Értékpapír Tartós Befektetési Számlával és/vagy Stabilitás Megtakarítási Számlával rendelkezik, kérjük, mindenképpen fáradjon be az FHB bankfiókok egyikébe, legkésőbb 2017. december 08. napjáig.

Amennyiben Ön nem járul hozzá az állomány-átruházáshoz:

 • Az értékpapírok transzferköltségét nem számítjuk fel.
 • Fontos, hogy transzfermegbízásainak megadását megelőzően tájékozódjon arról is, hogy az Ön által választott befektetési szolgáltató képes-e értékpapírjainak fogadására.
 • Az elutasító nyilatkozat kitöltése esetén a transzferálást követően az FHB minden esetben megszünteti az értékpapírszámláját.

Amennyiben Ön az FHB Banknál kizárólag „normál” Befektetési Számlával rendelkezik:

A postán kiküldött levelünkhöz csatolt nyilatkozat (lásd: Nyilatkozat Átvevő személyének és Üzletszabályzatának elutasításáról) hiánytalan kitöltésével és az FHB Banknál bejelentett aláírásával tudja eltranszferáltatni az értékpapírjait. A nyilatkozatot visszaküldheti postai úton (FHB Bank Zrt., 1908 Budapest), vagy leadhatja bármely FHB bankfiókban.

Ha Ön rendelkezik Értékpapír Tartós Befektetési Számlával (ÉTBSZ):

Amennyiben Önnek még nincs más szolgáltatónál vezetett, az FHB-val megegyező évben nyitott ÉTBSZ-e, abban az esetben az Ön által választott befektetési szolgáltatótól kapott Befogadó nyilatkozattal kérjük, fáradjon be egyik FHB bankfiókunkba, és ezen nyilatkozat kitöltését követően tudja megnyitni a megfelelő évi ÉTBSZ-t a fogadó szolgáltatónál.

Ha Ön rendelkezik Portfóliókezeléshez Kapcsolódó Befektetési Számlával (PKBSZ):

A PKBSZ nem transzferálható, így ha Ön nem kíván a Takarékbank ügyfele lenni, akkor a számla bezárásáról szükséges rendelkeznie.

Ha Ön rendelkezik Portfóliókezeléshez Kapcsolódó Értékpapír Tartós Befektetési Számlával (PKÉTBSZ):

A PKÉTBSZ nem transzferálható, így az Ön az alábbiak szerint járhat el:

 • A számla bezárása mellett dönt, ezt egy FHB bankfiókban tudja megtenni személyesen.
 • Önnek lehetősége van a PKÉTBSZ-t normál ÉTBSZ-szé alakítani és transzferálni más szolgáltatóhoz. Ebben az esetben ugyanúgy kell eljárnia, mint az ÉTBSZ transzferálása esetén.

Ha Ön rendelkezik Stabilitás Megtakarítási Számláva (SMSZ):

Stabilitás Megtakarítási Számla megszüntetési igény esetén felhívjuk a figyelmét arra, hogy számlájának megszüntetése adójogi következményeket vonhat maga után. Erre vonatkozóan kérjük, konzultáljon adótanácsadójával!

Az állomány-átruházást követően a befektetéseivel kapcsolatos díjakra, költségekre a Takarékbank befektetési szolgáltatáshoz és kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó költség és díjtételek jegyzéke érvényes, az értékpapírszámlák kezelésére pedig a Takarékbank Üzletszabályzata és mellékletei vonatkoznak.

Minden, az állomány-átruházással kapcsolatos intézkedésünk legfőbb célja, hogy érintett Ügyfeleink a továbbiakban is elégedettek legyenek az értékpapír-számlákkal kapcsolatos szolgáltatásainkat illetően. Bízunk benne, hogy ezt Ön is tapasztalni fogja nem csupán az elkövetkezendő időszakban, de hosszú távon is, és továbbra is megtisztelt bennünket bizalmával.

Amennyiben további kérdése merülne fel, munkatársaink az FHB bankfiókjaiban és az FHB TeleBankon (a +36 1 3344 344-es telefonszámon) keresztül is készséggel állnak rendelkezésére.

Befektetési szolgáltatások állomány-átruházás GY.I.K.

1. Melyik kondíciós lista vonatkozik rám az állomány-átruházást követően?

A jelenleg a nem Prémium Gold kategóriába sorolt Ügyfeleinkre az Általános díjjegyzékre vonatkozó kedvezményes díjak, valamint az Általános díjjegyzékben foglalt díjak lesznek érvényesek az állomány-átruházást követően.

A Prémium Gold díjkategóriába sorolt Ügyfeleinkre a Kapcsolódó intézményi díjjegyzékre vonatkozó kedvezményes díjak, valamint a Kapcsolódó intézményi díjjegyzékben foglalt díjak lesznek érvényesek az állomány-átruházást követően.

2. Hogyan fog változni az értékpapír számlám díja?

2017. december 18. napját követően Ügyfeleinkre a Takarékbank díjjegyzékeiben foglalt díjak és költségek lesznek érvényesek, melyek a jelenleg hatályos szabályok alapján a következők.

Normál – nem Prémium Gold - befektetési számla esetén a számlavezetési díj évi 0,12%, de min. 375Ft/hó (az eddigi havi fix 170Ft + évi 0,15% helyett). Vagyis az 1,64 millió Ft feletti értékpapír állománnyal rendelkező Ügyfeleink számára az állomány-átruházást követően kedvezményesebb havi számlavezetési díj kerül felszámításra. Az ezen állomány alatti megtakarítással rendelkezők részére legfeljebb 205 Ft havi többlet terhet jelent a változás a számlavezetési díjak tekintetében.

Prémium Gold szolgáltatással rendelkező Ügyfeleink esetén a számlavezetési díj évi 0,05%, min. 100Ft/hó (az eddigi évi 0,06% helyett). Vagyis a 2 millió Ft feletti értékpapír állománnyal rendelkező Prémium Gold Ügyfeleink számára az állomány-átruházást követően kedvezményesebb havi számlavezetési díj kerül felszámításra, míg az ezen állomány alatti megtakarítással rendelkezők részére legfeljebb 100 Ft havi többlet terhet jelent a számlavezetési díjak tekintetében.

3. Mennyibe kerül számomra eszközeim eltranszferálása az állomány-átruházást megelőzően?

Amennyiben Ön írásban nyilatkozik az FHB részére 2017. december 8-ig a postai úton megküldött nyilatkozat (Nyilatkozat Átvevő személyének és Üzletszabályzatának elutasításáról) kitöltésével, vagy a nyilatkozatban kért információk írásban történő megküldésével, úgy az eszközök eltranszferálása ingyenes.

4. Annak ellenére kaptam az állomány-átruházásról értesítő levelet, hogy a FHB Banknál nincs értékpapír számlám.

Az állomány-átruházásban azon Ügyfeleink is érintettek, akik rendelkeznek Treasury keretszerződéssel, és befektetési szolgáltatásokat vesznek igénybe, így azon Ügyfelek is kaptak tájékozató levelet, akiknek értékpapírszámlát a Bank nem vezet, de Treasury keretszerződéssel rendelkeznek, és befektetési szolgáltatásokat vesznek igénybe. Ezen Ügyfeleinkre az állomány-átruházást követően szintén a Takarékbank Üzletszabályzata és annak mellékletei, valamit díjjegyzéke fog vonatkozni. Amennyiben elutasítják ezt, szintén a korábban postai úton megküldött levélben található Nyilatkozat kitöltésével tudják megtenni.

5. Az állomány-átruházás után valóban megszűnik a kapcsolat az FHB folyószámlám és a Takarékbank értékpapír-számlám között?

Igen, 2017.12.18. napja után a Takarékbank értékpapírszámla és az FHB folyószámla nem lesz összekötve. Az értékpapírszámlának lesz pénzszámlája is, mely korlátozottan GIRO képes. Ez azt jelenti, hogy lehet rá utalni bárhonnan, lehet rá befizetni, illetve kifizetést kérni, és kiutalást indítani, ám ez utóbbi csak a számlatulajdonos nevére szóló más ügyfélszámlára vagy a számlatulajdonos nevére szóló, hitelintézetnél vezetett fizetési számlára lehetséges .. A lejáró értékpapírokból származó összegek is az értékpapírszámla pénzszámlájára kerülnek, nem kerülnek ki automatikusan az FHB folyószámlára. A Takarékbank értékpapírszámla és az FHB folyószámla közötti utalásokra díjat nem számítunk fel. Tehát amennyiben Ön értékpapírt kíván vásárolni, úgy az ahhoz szükséges fedezet értékpapírszámla pénzszámláján történő elhelyezéséről Önnek kell gondoskodnia.

 

 

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Figyelmébe ajánljuk a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank honlapját is:

FHB Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek

Értékbecslés

Nálunk hitelkérelem benyújtása nélkül is megtudhatja mennyit ér az ingatlana! Sőt, azt is megmondjuk, hogy mekkora összegű jelzáloghitelt vehetne fel az ingatlan fedezete mellett!

Részletek