Untitled

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel (Kódszám: GINOP-8.4.1/A-17; VEKOP-5.2.1-17)


Nulla százalékos kamattal elérhető hitelből javíthatja lakása energiahatékonyságát!
A lakosság körében természetes személyek, továbbá társasházak és lakásszövetkezetek igényelhetnek visszatérítendő támogatást lakóingatlanuk energia megtakarítást eredményező korszerűsítésére.

Az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. (FHB), mint az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) szerződött partnere, az MFB Pontok Fejlesztési Konzorcium tagjaként közreműködik az MFB Pont hálózat kialakításában és üzemeltetésében. Ennek keretében az FHB a fiókhálózatára alapozva Budapesten 3 és a megyeszékhelyeken 18 MFB Pontot üzemeltet, és részt vesz a 2014 – 2020 közötti programozási időszakban meghirdetésre kerülő közvetített EU forrású hitelprogramok keretében a visszatérítendő támogatások részeként nyújtott kamatmentes hitelek közvetítésében.

Az FHB Bank Zrt. az MFB Zrt-vel közösen kialakított MFB Pontokban igénybe vehető Hitelprogram egyedi célkitűzése lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében.


Hitelfelvevők:


 • Természetes személy esetében olyan, magyar állampolgár, vagy legalább egy éve magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára, aki a korszerűsítésre kerülő, lakóhelyként szolgáló ingatlan (rész)tulajdonosa, feltéve, hogy az érintett ingatlan a Kölcsönfelvevő állandó lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye.
 • Társasházak, lakásszövetkezetek esetében olyan társasházként működő lakóépület /lakásszövetkezet által fenntartott lakóépület, ahol kizárólag helyi önkormányzat, vagy kizárólag természetes személy(ek)

  - tulajdonában álló önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy
  - tulajdonában álló önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinek

  összege eléri vagy meghaladja az összes

  - önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy
  - önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2-ben kifejezett alapterületei
  összegének 70%-át.

A Hitelprogram előnyei:


 • fix 0% kamat a teljes futamidő alatt,
 • forint alapú hitel, árfolyamkockázat nélkül,
 • futamidő maximum 20 év

Finanszírozható hitelcél:


  Energia-hatékonyság javítására vonatkozó önállóan támogatható tevékenységek:
 • fűtött és fűtetlen teret elválasztó szerkezetek hőszigetelése;
 • nyílászárónak minősülő szerkezetek cseréje;
 • fűtési vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítésére
  (a kéménytechnikai fejlesztések elvégzése csak a hőtermelő berendezés korszerűsítésével, cseréjével együtt támogatható);
 • hő-visszanyerő (VRF) hűtési rendszer kiépítése
  Csak más önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható:
 • meglévő bel-és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása;
 • árnyékoló, árnyékvető szerkezetek beépítése.
  Megújuló energia felhasználására vonatkozó önállóan támogatható tevékenységek:
 • napkollektoros rendszer telepítése (használati melegvíz);
 • napelemes rendszer telepítése (kizárólag saját ellátáshoz);
 • brikett, pellet, fa-apríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése;
 • hőszivattyú rendszerek alkalmazásra (fűtésre/hűtésre/ használati melegvíz termelésre, fűtésrásegítésre).
  Társasházak és lakásszövetkezetek esetén a fenti hitelcélokon túl még finanszírozható:
 • meglévő központi szellőző- ás hűtőberendezések cseréje korszerűbb rendszerre;
 • az épület közös használatú gépészeti rendszereinek (elektromos berendezések és a szellőztető rendszer berendezései) korszerűsítése vagy cseréje.

Legfontosabb kondíciók:


 • hitel összege:

  o magánszemélyek esetén 500 000 – 10 000 000 Ft

  o társasházak/lakásszövetkezetek esetén lakásonként 500 000 – 7 000 000 Ft;
 • hitel devizaneme: HUF;
 • rendelkezésre tartási idő: maximum 18 hónap;
 • türelmi idő: a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 12 hónap;
 • saját forrás: önerő elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének minimum 10%-a.
 • törlesztés: havonta egyenlő mértékben, minden hónap 10. napján.
 • futamidő: maximum 20 év

Hiteldíjak:


 • Kamat: 0%
 • Kezelési költség: nem kerül felszámításra,
 • Rendelkezésre tartási jutalék: nem kerül felszámításra,
 • Előtörlesztési díj: nem kerül felszámításra,
 • Késedelmi kamat: Ptk. 2013. évi V. törvény 6:48. §-ában meghatározott mértékű
 • Szerződésmódosítási díj: nem kerül felszámításra.
  A program keretében hitelszerződés megkötésére a Hitelprogram keretösszegéig kerülhet sor.

  A tájékoztatás nem teljes körű, kérjük, a további feltételekért és részletekért a Kapcsolódó dokumentumok között tekintse meg a Magyar Fejlesztési Bank tájékoztatóit.

Kapcsolódó anyagok