Főoldal/
Magánszemélyek / Hitelek / Kamatkedvezmények
Nyomtatási nézet

Kamatkedvezmények

Kamatkedvezmények az FHB Bank Zrt.-ben és az FHB Jelzálogbank Nyrt.-ben

A lakossági jelzáloghitelekre vonatkozó aktuális Hirdetményekben meghirdetett ügyleti kamat mértékéből az FHB Bank Zrt. és az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: a Bank) kedvezményt nyújthat Ügyfeleinek adott feltételek teljesítése esetén a futamidő egészére.

Az Ügyfél által fizetendő kamat a kamatkedvezménnyel együtt sem lehet alacsonyabb, mint a hiteltermékre meghirdetett legalacsonyabb kamatszint.

Kedvezmény típusok

  • Standard: az igényelt hitelösszeg és az FHB Bank Zrt.–nél vezetett bankszámlára vállalt havi, rendszeres jóváírás összege alapján
  • Idegen banki hitelkiváltás (a továbbiakban: Hit.kiv.): A 2015. augusztus 01-e után átvett hitelkérelmek esetén a Bank a standard kamatkedvezményen túl Lakáscélú hitelkiváltás esetén 0,25%, Egyéb célú kiváltás esetén 1,25% mértékű kamatkedvezményt nyújt, ha az ügyfél FHB bankszámlával rendelkezik vagy legkésőbb a hitelszerződés megkötéséig FHB Banknál vezetett bankszámlát nyit és azt a futamidő alatt fenntartja.
  • Flotta: a standard kamatkedvezményeken felül, a Bank további 0,25% kamatkedvezményt nyújt, amennyiben a Flotta munkavállaló vagy Közszféra munkavállaló legkésőbb folyósításig Hiteláttekintő szolgáltatást vesz igénybe, az FHB Bank Zrt.-nél vezetett lakossági bankszámlát nyit, és azt fenntartja, valamint a teljes jövedelme, de legalább a mindenkori nettó minimálbér összegének jóváírását vállalja a futamidő egésze alatt.
  • Kamatkedvezmény akció: A 2016. június 15. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2016. október 31. napjáig átvett és legkésőbb 2016. december 31. napjáig szerződött FHB Ötös Fix Kölcsönök esetén a Bank a meghirdetett standard kamatkedvezményeken felül akciós jelleggel 0,50% kamatkedvezményt nyújt legalább 5 millió Ft hitelösszeg esetén, amennyiben az ügyfél FHB bankszámlával rendelkezik vagy legkésőbb a hitelszerződés megkötéséig FHB Banknál vezetett bankszámlát nyit és azt a futamidő alatt fenntartja.

A kedvezmények mértékét és az igénybevétel feltételeit az alábbi táblázat tartalmazza (kivéve Flotta kedvezmény).
A kamatkedvezmény mértéke százalékpontban (%) kerül feltüntetésre.

Kamatkedvezmények1,2,3 (Százalékpont)


1
A kamatkedvezmények minden esetben a meghirdetett kamatsáv felső értékéből kerülnek levonásra. Az ügyfél által fizetendő kamat mértéke a kedvezményekkel (beleértve az egyedi kedvezményt is) sem lehet alacsonyabb, mint a meghirdetett kamatsáv alsó értéke, azaz a kedvezmények együttes mértéke nem haladhatja meg a hitelösszegre, hitelkonstrukcióra és kamatperiódusra vonatkozó egyedi maximum kamatkedvezmény mértékét.

2 A kamatkedvezmények az ügyfél által vállalt feltételek nem teljesülése, valamint késedelembe esés esetén visszavonásra kerülnek. Hitelkiváltási kedvezmény és a kamatkedvezmény akció esetén, amennyiben jóváírás nem kerül vállalásra, a késedelembe esés ugyanúgy a kedvezmény megvonását eredményezi.

3A Flotta és a kiemelt Flotta további 0,25% kedvezményt a feltüntetett értékek nem tartalmazzák, a vállalt feltételek nem teljesülése, valamint késedelembe esés esetén visszavonásra kerülnek.

A kedvezmény visszavonása

A kamatkedvezmény feltételeinek teljesülését a Bank 3 havonta, a késedelmes teljesítést pedig folyamatosan felülvizsgálja. Amennyiben az ügyfél az igényelt kamatkedvezményhez szükséges, hitelszerződésben rögzített feltételeket nem teljesíti legalább 2 hónapban, vagy a hitel törlesztésével legalább 60 napja késedelemben áll, a nyújtott kamatkedvezmény a feltételek újra teljesítéséig megvonható. Ebben az esetben a felülvizsgálat időpontját követő esedékességi naptól az ügyletre vonatkozó kamat mértéke:

  • lakossági fizetési számla megszüntetése vagy a kölcsön törlesztésének késedelmes teljesítése miatt megvont kamatkedvezmény esekamatén a Bank mindenkor aktuális Hirdetményeiben szereplő, azonos hiteltermékre vonatkozó kamatsáv felső értéke, illetve
  • jóváírási feltétel nem teljesítése esetén (de csak ha nem áll 60 napja késedelemben és fenntartja lakossági fizetési számláját) a vonatkozó kamatsáv felső értékének a jóváírási feltétel nélkül nyújtott kamatkedvezmény mértékével csökkentett értéke.

 

Ezt követően a Bank 3 hónapos periódusonként felülvizsgálja a feltételek teljesülését és a kamatkedvezmény visszaállításra kerülhet a felülvizsgálat időpontját követő esedékességi naptól

  • amennyiben az ügyfél újra teljesíti a hitelszerződésben rögzített feltételeket, illetve
  • késedelmes teljesítés miatti kedvezmény-megvonást követően a késedelemmentesség teljesítése esetén.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások

A Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által készített lakossági tájékoztató kiadvány

FHB Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

  • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

  • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek