Főoldal/
Magánszemélyek / Hitelek / FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel
Nyomtatási nézet

FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

Államilag támogatott, kedvező megoldás új vagy használt lakás vásárlására, építkezésre, vagy otthonának korszerűsítésére, bővítésére

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

2016. január 01. napjától igényelhető az FHB 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel (a továbbiakban: FHB 10+10 OTK), amely a legalább 3 gyermekes (ideértve a meglévő és vállalt gyermekeket), új lakást vásárló vagy építő családoknak ad lehetőséget legfeljebb 10 millió Ft összegű, kedvező kamatozású, kamattámogatott hitel igénylésére, amennyiben a 3 vagy több gyermek után járó Családi Otthonteremtési Kedvezményt (a továbbiakban: CSOK) igényelnek, és jogosultak rá.

 • Állami kamattámogatás a futamidő első 5 évében, az FHB 10+10 OTK esetében az első 25 évében;
 • Teljes futamidőre szóló kamatkedvezmények1;
 • 5 éves kamatperiódussal a támogatott időszak alatt és után is;
 • Forint alapú hitel árfolyamkockázat nélkül;
 • Az értékbecslési díját - egy ingatlan esetében - a folyósítást követően a Bank visszatéríti.
 • THM 3,32%-5,92%2

További kedvezmények:

 • Folyósítási-jutalék akció: a Bank nem számolja fel a folyósítási jutalék 100%-át.3
 • Közjegyzői költség akció: a Bank átvállalja a közjegyzői okirat költségét legfeljebb 50.000 Ft-ig.3

Milyen célra vehető igénybe?

FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel (a továbbiakban: FHB OTK) új vagy használt lakás vásárlására, új lakás építésére, valamint lakóingatlan korszerűsítésére, bővítésére igényelhető. Az FHB 10+10 OTK csak új lakás vásárlása vagy építése esetén vehető igénybe.

Mekkora kölcsön igényelhető?

 • Új lakás vásárlása, építése esetén maximum 15 millió forint igényelhető, az FHB 10+10 OTK esetén maximum 10 millió Ft
 • Használt lakás vásárlása, valamint korszerűsítés és bővítés esetén az  igényelhető legmagasabb hitelösszeg 10 millió forint.

Milyen hosszú a kamatperiódus?

A hitel 5 éves kamatperiódussal vehető igénybe.

Hogyan érvényesül az állami kamattámogatás?

Az állami kamattámogatás a futamidő első 5 évében, az FHB 10+10 OTK esetében az első 25 évében jár. A kamattámogatás mértéke a kamatperiódushoz illeszkedő ÁKKH hozamhoz igazodik, annak jogszabályban meghatározott – hitelcélonként, illetve új építés vagy vásárlás esetén gyermekszámtól függően is  eltérő - százaléka, illetve az FHB 10+10 OTK esetén az ÁKKH hozam figyelembevételével számított ügyleti kamat  3 százalékponttal csökkentett mértéke. A hitel a kamattámogatott időszak után piaci kamatozásúra vált át, tehát az FHB Ötös Fix Kölcsön 5 évre rögzített kamatai érvényesülnek.

Példa FHB OTK esetére:

Konstrukció FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Kölcsön FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Kölcsön
Hitelcél vásárlás építés/korszerűsítés/bővítés
Fedezet a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre
Hitelező/Hitelközvetítő FHB Jelzálogbank Nyrt. FHB Jelzálogbank Nyrt.
Hitelkamat típusa Változó kamatozás Változó kamatozás
Hitel összege 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft
Hitel devizaneme HUF HUF
Hitel futamideje 20 év 20 év
Törlesztőrészletek száma 240 240
Vállalt havi rendszeres jóváírás összege 150 000 Ft 150 000 Ft
Hitelkamatláb mértéke Támogatott időszak alatt: 4,46% /
támogatott időszak után: 4,74%
Támogatott időszak alatt: 4,46% / támogatott időszak után: 4,74%
THM 4,97% 5,06%
Törlesztőrészlet összege Támogatott időszak alatt: 31 514 Ft / támogatott időszak után: 32 221 Ft Támogatott időszak alatt: 31 514 Ft / Támogatott időszak után: 32 221 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 7 837 340 Ft 7 874 802 Ft
A hitel teljes díja 2 837 340 Ft 2 874 802 Ft

 

Példa FHB 10+10 OTK esetére:

Konstrukció FHB 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Kölcsön FHB 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Kölcsön
Hitelcél vásárlás építés
Fedezet a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre
Hitelező/Hitelközvetítő FHB Jelzálogbank Nyrt. FHB Jelzálogbank Nyrt.
Hitelkamat típusa Változó kamatozás Változó kamatozás
Hitel összege 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft
Hitel devizaneme HUF HUF
Hitel futamideje 20 év 20 év
Törlesztőrészletek száma 240 240
Vállalt havi rendszeres jóváírás összege 150 000 Ft 150 000 Ft
Hitelkamatláb mértéke 3,00% 3,00%
THM 3,28% 3,37%
Törlesztőrészlet összege 27 730 Ft 27 730 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 6 795 231 Ft 6 832 693 Ft
A hitel teljes díja 1 795 231 Ft 1 832 693Ft

 

Mennyi idő alatt kell a kölcsönt visszafizetni?

Az FHB OTK maximális futamideje 30 év, amelyből akár az első 5 évre türelmi idő is igényelhető. A kamattámogatás a hitel futamidejének első 5 évére vehető igénybe.
Az FHB 10+10 OTK esetében a maximális futamidő 25 év, ahol a teljes futamidő alatt igénybe vehető a kamattámogatás.

Kalkulátorunkkal kiszámolhatja, mekkora törlesztőrészletre számíthat!

Az igénylés legfontosabb feltételei:

 • Új lakás építése esetén az építési engedély 2008. július 1-jén vagy azt követően került kiadásra, valamint a lakásra a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjáig használatbavételi engedélyt nem adtak ki, használatbavétel tudomásul vételére nem került sor, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik.
 • FHB 10+10 OTK esetén igényelhető olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek és
  2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel  tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy

  a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkezik, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem.Az igénylést az adásvételi szerződés megkötésétől számított 120 napon belül kell benyújtani.
 • FHB 10+10 OTK igénylésekor építőközösség tagjaként építendő új lakás esetén a támogatást az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti.
 • Új lakás vásárlásánál, amennyiben használatba vételi engedéllyel még nem rendelkező ingatlan a hitelcél, a használatbavételi engedély bemutatása a támogatott kölcsön egyösszegű folyósításának feltétele.
 • FHB OTK új lakás vásárlása esetén az ÁFA és telekár nélküli vételár, lakás építése esetén az ÁFA és telekár nélküli bekerülési költség nem haladhatja meg a 30 millió forintot.
 • A használt lakás vételára nem haladhatja meg a 20 millió forintot, a korszerűsítés, valamint bővítés ÁFA-t is tartalmazó költségei pedig nem haladhatják meg a 15 millió Ft-ot.
 • Használt lakás vásárlása esetén a lakásnak legalább komfortosnak kell lennie, vagy a használt lakás bővítése során komfortossá kell válnia.
 • Az igénylőknek a hitel célját képező ingatlanban együttesen legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük / szerezniük, FHB 10+10 OTK esetén a megvásárolt új lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont (vagy a támogatott személy halála esetén annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa). Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az tulajdonnak elfogadható.
 • A támogatott személy kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelcél megvalósulását követő egy éven belül legalább a támogatott időszak végéig (5 év) lakásban, lakóingatlanban lakóhelyet létesít, FHB 10+10 OTK esetén a támogatott személynek 90 napon belül lakóhelyet kell létesítenie a lakóingatlanban, valamint 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, és 10 évig életvitelszerűen e lakásban kell laknia.
 • Az igénylőnek nem lehet köztartozása, lejárt tőketartozása.
 • FHB 10+10 OTK esetén: KHR-ben nem szerepelhet, a rendeletben meghatározott bűncselekmények elkövetése esetén (ha még nem mentesült) nem adható

FHB OTK esetén OEP igazolás:

Az igénylő saját maga - házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepel - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van (OEP igazolás)

FHB 10+10 OTK esetén OEP igazolás:

A támogatási összeg - az általános feltételek teljesítésén túl - akkor igényelhető, ha

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább 2 éve folyamatos biztosításban van (a közfoglalkoztatási szakképző iskola tanulmányi, álláskereső támogatási jogviszonyban töltött idő kivételével), melyben legfeljebb 30 nap megszakítás van

A 2 éves TB jogviszonyban az igénylést megelőzően 180 napnak magyar TB jogviszonyban (Tbj.5.§(1)a), b), e-i) pont) kell lennie, a maradék időszak lehet:

 • valamely más EGT tagállam TB rendszerének hatálya alá tartozó időszak, vagy
 • középfokú nevelési oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozatos tanulói jogviszony.

A középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán való tanulást a középfokú intézmény által kiállított igazolással vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat bemutatásával, a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulást a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, kell igazolni. Az igazolás a kérelem befogadásakor nem lehet 30 napnál régebbi.

A külföldi biztosítási időszakot az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással kell igazolni.

Az FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel jogszabályi alapja a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet és 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet

A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Az egyes, nevesített hitelcélokra vonatkozó teljes feltétel rendszert, a további, vonatkozó információkat a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott a lakáscélú állami támogatásokról szóló tájékoztató valamint a Bank által készített ügyféltájékoztatók, az egyes hitelek kondícióira és a THM-re vonatkozó részletes információkat a Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmények, a Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat tartalmazzák.

Kérjen Ön is Állami támogatást.

A kényelmesebb hitelügyintézés érdekében vegye igénybe az FHB Bank Online Dosszié szolgáltatását.

Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak részletes leírása megtalálható az FHB honlapján a Fogalomtár menüpontban.

1 Az FHB 10+10 OTK esetén egyéb kamatkedvezmény nem vehető igénybe.

2 A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a 2018. januári adatok alapján. A feltételek változása esetén a mértéke módosulhat, a THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kamatok és a THM mértéke függ az Ügyfélminősítéstől, a kamattámogatás mértékétől és az igényelt konstrukciótól. A jelzáloghitelek igényléséhez a fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges.

3 A Bank visszavonásig, de legkésőbb a 2018. március 31. napjáig átvett, és legkésőbb 2018. május 31. napjáig szerződött hitelek esetén nem számolja fel a folyósítási jutalékot, illetve átvállalja a közjegyzői okirat költségét legfeljebb 50.000 Ft-ig, amennyiben az igényelt hitelösszeg meghaladja a 3 millió Ft-ot és az Ügyfél a hitelszerződés megkötéséig Hiteláttekintő szolgáltatást igényel, mely szolgáltatás részleteiről és a szolgáltatás díjáról tájékozódhat az FHB NetB@nk és TeleBank Szolgáltatások Hirdetményében, valamint az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó FHB Elektronikus Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételeiben. Részletes feltételek a vonatkozó Hirdetményben találhatóak. A fel nem számolt folyósítási jutalék és az átvállalt közjegyzői költség összegének utólagos megtérítését előírhatja az Ügyfél számára a Bank, amennyiben az Ügyfél a hitelét a futamidő első 3 évében elő-, illetve végtörleszti. A 3 millió Ft hitelösszeget el nem érő lakossági jelzáloghitel igényléseknél az alábbi feltételek teljesülése esetén továbbra is érvényesíthetőek a kezdeti költség akciók:

 • Több jelzáloghitel együttes igénylése esetén, amennyiben a jelzálogkölcsönök külön-külön nem érik el a 3 millió Ft hitelösszeget, azonban együttesen elérik vagy meghaladják azt, vagy
 • Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel együttesen igényelt jelzálogkölcsön esetén, függetlenül annak hitelösszegétől, vagy
 • A jelzáloghitel igénylést olyan Ügyfél nyújtja be, aki már rendelkezik az FHB Bank Zrt. -nél vagy FHB Jelzálogbank Nyrt. –nél élő, fel nem mondott lakossági jelzáloghitel szerződéssel.
Számoljon velünk!

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Igényeljen lakáshitelt az FHB-nál!

Minden együtt van az új otthonához

Vegye igénybe az FHB Bank hiteleit, melyekkel egy helyen intézhet mindent, ami az új lakás építéséhez vagy új lakás vásárlásához szükség lehet

Akár 10 millió Ft CSOK támogatással!

Részletek

Kalkulátorok

Ellenőrizze egyszerűen jogosult-e a CSOK-ra!

Ellenőrizze egyszerűen, hogy jogosult e kamattámogatott hitelre!