Főoldal/
Magánszemélyek / Tudnivalók / Referenciakamatok és referenciahozamok, alkalmazott kamatváltoztatási, illetve kamatfelár változtatási mutatók, oklista-mutatók
Nyomtatási nézet

Referenciakamatok és referenciahozamok, alkalmazott kamatváltoztatási, illetve kamatfelár változtatási mutatók, oklista-mutatók

Tájékoztatás a referencia kamatlábak használatáról, annak közzétételéről

A Bank az egyes jelzáloghitelek kamatának, illetve az FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó Folyószámlahitel kamatának mértékét különböző referencia kamatlábakhoz, referencia hozamokhoz köti. Ezáltal az Ügyfelek számára kiszámíthatóvá válik a hitelügyletek kapcsán felszámított ügyleti kamat változása. Ezen konstrukciók esetében az ügyleti kamatlábat a referencia kamatláb és a kamatfelár együttesen alkotják. Az alkalmazott referencia kamat típusát és a referencia kamaton felül felszámított kamatfelárak mértékét a mindenkor hatályos vonatkozó termék Hirdetmény tartalmazza.

Az aktuális referencia kamatok, referencia hozamok, jegybanki alapkamat és állampapír hozamok mértékét az alábbi Táblázat tartalmazza:

Az FHB Bank Zrt., az FHB Jelzálogbank Nyrt. és az FHB Lízing Zrt. által alkalmazott referencia kamatok és referencia hozamok mértéke – 2018. február hónapra

Referencia kamatok1

aktuális:
2018.02. havi

előző havihoz
viszonyítva

előző:
2018.01. havi

3 havi BUBOR

0,02%

csökkent

0,03%

6 havi BUBOR

0,04%

csökkent

0,06%

12 havi BUBOR

0,10%

nem változott

0,10%

6 havi EURIBOR

-0,28%

csökkent

-0,27%

Jegybanki (MNB) alapkamat
(a THM maximum meghatározásához az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján – 2017. június 01. – érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére)

0,90%

Jegybanki (MNB) alapkamat – aktuális (2016. május 25. napjától)

0,90%

1 éves ÁKKH mértéke
(A közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok az adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga.)

0,02%

nem változott

0,02%

5 éves ÁKKH mértéke
(A közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok az adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga.)

1,12%

csökkent

1,19%

5 éves ÁKKH mértéke (az Ötös Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén)

(Az 5 éves kamatperiódusra vonatkozóan meghatározott, a megelőző hónap utolsó munkanapja előtti 2. napon érvényes referenciahozam.)

1,20%

növekedett

1,08%

10 éves ÁKKH mértéke

(A közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok az adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga.)

2,21%

csökkent

2,37%

10 éves ÁKKH mértéke (a Tízes Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén)

(A 10 éves kamatperiódusra vonatkozóan meghatározott, a megelőző hónap utolsó munkanapja előtti 2. napon érvényes referenciahozam.)

2,27%

növekedett

2,03%

Dátum: 2018. január 29.

 

A Bank által alkalmazott referencia-kamatláb, referencia hozam 2016.03.21. napjától szerződött hitelek esetén:

Alkalmazott időszak

Az FHB Bank Zrt., az FHB Jelzálogbank Nyrt. által alkalmazott referencia kamatok, referencia hozamok mértéke

6 havi BUBOR

5 éves ÁKKH

 

 

 

2016. március

1,34%

2,66%

 

 

 

2016. április

1,15%

2,64%

 

 

 

2016. május

1,01%

2,40%

 

 

 

2016. június

0,98%

2,21%

 

 

 

2016. július

0,96%

2,20%

 

 

 

2016. augusztus

0,90%

2,23%

 

 

 

2016. szeptember

0,85%

2,22%

 

 

 

2016. október

0,83%

2,07%

 

 

 

2016. november

0,76%

1,96%

 

 

 

2016. december

0,59%

1,90%

 

 

 

2017. január

0,42%

1,94%

 

 

 

2017. február

0,34%

1,97%

 

 

 

2017. március

0,33%

2,05%

 

 

 

2017. április

0,28%

2,07%

 

 

 

2017. május

0,24%

2,17%

 

 

 

2017. június

0,22%

2,16%

 

 

 

2017. július

0,22%

2,08%

 

 

 

2017. augusztus

0,21%

1,87%

 

 

 

2017. szeptember

0,20%

1,77%

 

 

 

2017. október

0,08%

1,74%

 

 

 

2017. november

0,07%

1,59%

 

 

 

2017. december

0,06%

1,43%

 

 

 

2018. január

0,06%

1,19%

 

 

 

2018. február

0,04% 1,12%

 

A Bank által alkalmazott kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók:

A kamatperiódus fordulónapja előtti 120. nap hónapját megelőző hónap

Az FHB Bank Zrt., az FHB Jelzálogbank Nyrt. Által alkalmazott kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók mértéke

H1K3

H1K4

H1K5

H1K10

H1F3

H1F4

H1F5

2017. szeptember

-2,73

-

-

-

-0,55

-

-

2017. október

-2,76

-

-

-

-0,55

-

-

2017. november

-2,71

-

-

-

-0,54

-

-

2017. december

-2,70

-

-

-

-0,54

-

-

2018. január

-2,70 - - - -0,54 - -

 

A Bank kamatperiódusokban rögzített kamatozású kölcsönök esetén a kamatperiódus fordulókor – a kamatperiódus időtartamának megfelelően – a H1K3, H1K4, H1K5 illetve H1K10 kamatváltoztatási mutatók2 változásának függvényében, a referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású hitelek esetén pedig kamatfelár-periódus fordulókor – a kamatfelár-periódus időtartamának megfelelően – a H1F3, H1F4 és H1F5 kamatfelár-változtatási mutatók3 változásának függvényében módosítja a kamatokat illetőleg a kamatfelárakat.

 

A Bank által alkalmazott referencia kamat és referencia hozam típusok:

 • BUBOR

A BUBOR (Budapest Interbank Offer Rate) jelenti azt az éves kamatlábat, amely azon kamatlábak számtani közepe, amelyet meghatározott kereskedelmi bankok a Budapesti Bankközi Pénzpiacon az adott időszakra jegyeznek. Elsősorban arra szolgál, hogy megmutassa, hogy a bankok mekkora kamat mellett nyújtanak egymásnak forint alapú hiteleket. A BUBOR (Budapesti Bankközi Kamatláb) értékének alakulása jellemzően követi a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által megállapított jegybanki alapkamat mértékét. Mértékét az MNB naponta számolja ki és teszi közzé. Több időszakra határozzák meg, így létezik pl. 1 havi, 3 havi, 6 havi, 12 havi BUBOR.

A Bank a referencia kamat (BUBOR) mértékét havonta egyszer rögzíti az alábbiak szerint: a fordulónap hónapját megelőző hónap utolsó munkanapját megelőző második napon érvényes 3, 6 vagy 12 havi BUBOR figyelembevételével.

Amennyiben az előzőek szerint meghatározott napon 3, 6, illetve 12 havi BUBOR nem kerül jegyzésre, úgy az e napot közvetlenül megelőző olyan nap kerül figyelembevételre, amelyen 3, 6, vagy 12 havi BUBOR jegyzésre került.

A Bank a BUBOR-t használja viszonyítási alapnak forint hitelek esetén.

 • 6 havi EURIBOR

Az "EURIBOR" (Euro Interbank Offer Rate) minden kamatperiódusra, illetve kamatozó időszakra nézve azt az éves százalékban kifejezett kamatlábat (a legközelebbi kettő tizedes jegyre kerekítve) jelenti, amelyet az adott kamatperiódus kezdő napját megelőző második banki napon, az EUR / euró devizanemben aktív kamatjegyző bankok ajánlataiból számítva tesznek közzé Közép-Európai Idő szerint 11:00 óra és 13:00 óra között a Reuters terminál „EURIBOR” oldalán.

Jelenleg EURIBOR referencia kamatozással kialakított terméket csak pénzügyi lízing esetén kínálunk. Az FHB Lízing Zrt. a referencia kamat (EURIBOR) mértékét havonta egyszer rögzíti a hónap utolsó munkanapját megelőző második napon érvényes 6 havi EURIBOR figyelembevételével. Amennyiben az előzőek szerint meghatározott napon 6 havi EURIBOR nem kerül jegyzésre, úgy az e napot közvetlenül megelőző olyan nap kerül figyelembevételre, amelyen 6 havi EURIBOR jegyzésre került.

Az FHB Lízing Zrt. az EURIBOR-t használja viszonyítási alapnak euró ingatlan pénzügyi lízingek esetén.

 • MNB alapkamat

Az alapkamat a jegybank (Magyar Nemzeti Bank) vagy a jegybank szerepét ellátó intézmény által meghatározott irányadó (referencia) kamat, amely a kereskedelmi bankok és a központi bank közötti rövid lejáratú betétek és/vagy hitelek kamatát határozza meg.

Az alapkamat rendszerint az inflációnak és a gazdaság általános állapotának megfelelően kerül megállapításra.

 • ÁKKH:

Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok az adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga.

Az állampapírhozamokat, illetve referenciahozamokat az ÁKK az internetes honlapján minden hónap harmadik munkanapjáig közzéteszi. Az állampapírhozamok vagy referenciahozamok alapján megállapított kamattámogatást a közzététel naptári hónapját követő hónapban kell alkalmazni.

Tekintettel arra, hogy az ügyleti kamatlábat a referencia kamat és kamatfelár együttesen alkotja, a referencia kamat mérték változásának függvényében az ügyleti kamat mértéke is havonta módosul, amely nem minősül a Bank általi egyoldalú módosításnak!

 • ÁKK Referenciahozam:

Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) által közzétett, elsődleges forgalmazók kétoldalú árjegyzése alapján kalkulált napi referenciahozamok értéke.

A hozamot a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek (MFL) első 5/10 éves kamatperiódusban rögzített kamata mértékének meghatározásakor, illetve kamatperiódus váltáskor alkalmazza viszonyszámként a Bank, az alkalmazását megelőző hónap utolsó munkanapja előtti 2. naptári napon jegyzett mértéket alapul véve.

 

Oklista-mutatók:

A 2004. május 1. napja előtt megkötött, lakáscélú állami támogatással nem érintett fogyasztói kölcsönszerződésekre valamint a 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződések alapján felszámított, referencia kamatláb (referencia hozam) és kamatfelár számítási móddal meghatározott ügyleti kamat esetén a kamatfelárat adott kölcsönszerződés futamideje alatt a Bank nem módosítja.

A 2004. május 1. napja előtt megkötött, lakáscélú állami támogatással nem érintett fogyasztói kölcsönszerződésekre valamint a 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződések alapján felszámított kamatperióduson belül rögzített (fix) mértékben meghatározott kamatok egyoldalú módosítására a Bank az alábbi, az adott kölcsönszerződés kamatperiódusához és devizaneméhez illeszkedő, ún. oklista-mutatókat alkalmazza:

 

 • 1 éves kamatperiódusú forint alapú jelzálogkölcsönök esetén a 12 havi BUBOR,
 • 6 havi kamatperiódusú svájci frank alapú jelzálogkölcsönök esetén a 6 havi CHF LIBOR,
 • 6 havi kamatperiódusú euró alapú jelzálogkölcsönök esetén a 6 havi EURIBOR,
 • 5 éves kamatperiódusú forint alapú jelzálogkölcsönök esetén az 5 éves ÁKK (havi átlag),
 • 10 éves kamatperiódusú forint alapú jelzálogkölcsönök esetén a 10 éves ÁKK (havi átlag).

 

Értéknap
***

Érvényesség
***

12 havi BUBOR

5 éves ÁKK (havi átlag)

10 éves ÁKK (havi átlag)

6 havi CHF LIBOR

6 havi EURIBOR

2016.11.28, illetve
2016. november havi átlag

kiindulópont

0,60%

2,07%

3,32%

-0,68%

-0,22%

2016.12.28, illetve
2016. december havi átlag

-

0.48%

1,92%

3,33%

-0,66%

-0,22%

2017.01.27, illetve

2017. január havi átlag

-

0,40%

1,87%

3,37%

-0,66%

-0,24%

2017.02.24, illetve

2017. február havi átlag

2017. július hónapban átárazódó kölcsönügyletekre

0,39%

2,17%

3,53%

-0,68%

-0,24%

2017.03.29, illetve

2017. március havi átlag

2017. augusztus hónapban átárazódó kölcsönügyletekre

0,39%

2,05%

3,53%

-0,68%

-0,24%

2017.04.26, illetve

2017. április havi átlag

2017. szeptember hónapban átárazódó kölcsönügyletekre

0,32%

2,11%

3,29%

-0,66%

-0,25%

2017.05.29, illetve

2017. május havi átlag

2017. október hónapban átárazódó kölcsönügyletekre

0,29%

1,92%

3,12%

-0,66%

-0,25%

2017.06.28, illetve

2017. június havi átlag

2017. november hónapban átárazódó kölcsönügyletekre

0,29%

1,77%

2,99%

-0,66%

-0,27%

2017.07.28, illetve

2017. július havi átlag

2017. december hónapban átárazódó kölcsönügyletekre

0,28%

1,79%

3,10%

-0,65%

-0,27%

2017.08.29, illetve

2017. augusztus havi átlag

2018. január hónapban átárazódó kölcsönügyletekre

0,27%

1,79%

3,06%

-0,65%

-0,27%

2017.09.27, illetve

2017. szeptember havi átlag

2018. február hónapban átárazódó kölcsönügyletekre

0,11%

1,44%

2,79%

-0,65%

-0,27%

2017.10.27, illetve

2017. október havi átlag

2018. március hónapban átárazódó kölcsönügyletekre

0,09%

1,22%

2,58%

-0,65%

-0,28%

2017.11.28, illetve

2017. november havi átlag

2018. április hónapban átárazódó kölcsönügyletekre

0,09%

1,14%

2,26%

-0,65%

-0,27%

2017.12.27, illetve

2017. december havi átlag

2018. május hónapban átárazódó kölcsönügyletekre

0,09%

1,10%

2,08%

-0,65%

-0,27%

2018.01.29, illetve

2018. január havi átlag

2018. június hónapban átárazódó kölcsönügyletekre 0,10% 1,06% 2,04% -0,64% -0,28%

 

Ezen oklista-mutatók induló értékét (bázisát) a 2016. december 1. napján hatályos vonatkozó Hirdetmény szerinti referencia kamatok és referenciahozamok képezik. Az oklista-mutatók induló és havonta aktualizált értékének meghatározása az alábbi szabályok alkalmazásával történik:

 

 • a BUBOR az MNB honlapján közzétett, a hatályos vonatkozó Hirdetmény hatálybalépését megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 (Kettő) nappal érvényes mérték,
 • az 5 éves ÁKK és 10 éves ÁKK a hatályos vonatkozó Hirdetmény hatálybalépését megelőző hónapban az Államadósság Kezelő Központ által közzétett 5 éves, illetve 10 éves állampapír referenciahozamok havi átlaga (két tizedes pontosságig kerekítve),
 • a CHF LIBOR és az EURIBOR az MNB honlapján található, a hivatalos értékekre vonatkozó elérési útvonalon keresztül elérhető weboldalakon közzétett, a hatályos vonatkozó Hirdetmény hatálybalépését megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 (Kettő) nappal érvényes mérték (két tizedes pontosságig kerekítve).

 

A Bank az oklista-mutatók mértékének változása esetén – első alkalommal 2017. július 1. napján – jogosult és köteles a kamat mértékét a kamatperiódus fordulónapján az új kamatperiódusra megállapítani. Az adott hónapban fordulónappal rendelkező (átárazásra kerülő) kölcsönszerződésekre az új kamatperiódusban alkalmazott kamat mértéke a kamatperiódus lejártát (fordulónapot) megelőző 120. napon hatályos vonatkozó Hirdetményben közzétett aktuális oklista-mutató érték figyelembe vételével kerül megállapításra. Az oklista-mutatók bármilyen irányú és mértékű változása esetén a Bank a fentiek szerint meghatározott időpont(ok)ra az oklista-mutatók értékének változásával egyező irányú és mértékű kamatmódosítást hajt végre.

1 Referencia-kamatlábnak a hitelszerződésekben meghatározott változó hitelkamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori irányadó kamatlábat tekintjük. Ennek mértékére a hitelezőnek nincs ráhatása, jellemzően a BUBOR, LIBOR, vagy EURIBOR valamelyike a devizanem függvényében. A Magyar Nemzeti Bank által a referencia-kamatlábak hivatalos értékének tekintett elérési útvonala az MNB honlapján található, az alábbi linken érhető el: http://www.mnb.hu/fair-bank/referencia-kamatok

2 Bővebb információt az alábbi linken érhet el:
http://mnb.hu/fair-bank/kamatvaltoztatasi-mutato/forinthitel/h1k-1-szamu-kamatvaltoztatasi-mutato-forinthitelek-eseten

3 Bővebb információt az alábbi linken érhet el:
http://mnb.hu/fair-bank/kamatfelar-valtoztatasi-mutato/forinthitel/h1f-1-szamu-kamatfelar-valtoztatasi-mutato-forinthitelek-eseten

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások

A Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által készített lakossági tájékoztató kiadvány

FHB Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek