Főoldal/
Magánszemélyek / Állami támogatások / Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)
Nyomtatási nézet

Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)


A 2017.01.01.-i hatállyal módosított, az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet, és a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet alapján.

A hirdetésben szereplő Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Ellenőrizze, jogosult-e a támogatásra!

 

Számolja ki a támogatás összegét!

 

Az FHB Jelzálogbank Nyrt.-nél (a továbbiakban: Bank) igényelhető a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (a továbbiakban: CSOK), amely olyan vissza nem térítendő állami támogatás, ami számos lehetőséget és kedvezményt biztosít Ügyfeleink számára.

Igényelhető az FHB 10+10 Családi Otthonteremtési Kedvezmény (a továbbiakban: FHB 10+10 CSOK) is, amely a legalább 3 gyermekes, új lakáscélt megvalósító családoknak ad lehetőséget a 10 millió Ft összegű CSOK igénylésére, és mellé legfeljebb 10 millió Ft összegű, kedvező kamatozású kamattámogatott hitel igénybevételére.

A 2016.02.11. napjától hatályba lépett, és a 2016.09.16., valamint 2017.01.01. napjával módosított jogszabályok külön-külön rendelkeznek az új és a használt lakások esetén igénybe vehető támogatások feltételeiről és szabályairól. A szabályok közötti eltérések és speciális rendelkezések az általános tudnivalók után kerülnek ismertetésre.igazol

I. Általános és közös szabályok
1. Milyen célokra igényelhető a megújult CSOK?
 • új lakás építéséhez,
 • új lakás vásárlásához,
 • használt lakás vásárlásához,
 • meglévő, használt lakás bővítéséhez.
2. Ki után vehető igénybe a kedvezmény?
 • CSOK igényelhető az igénylővel közös háztartásban élő és a felépített, bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke után, - a gyermek szüleinek halála esetén - legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek, valamint az igénylő által vállalt gyermek után. Gyermeket csak fiatal házaspárok vállalhatnak. CSOK esetén meglévő gyermekei számától függetlenül legfeljebb 2, míg FHB 10+10 CSOK esetén meglévő gyermekei számától függően legfeljebb 3 születendő gyermeket vállalhatnak.
 • A kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül

-       a magzat vagy ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
-       aki az igénylő vér szerinti, vagy örökbefogadottja, vagy gyámsága alatt álló eltartottja, aki

° a 25. életévét még nem töltötte be, vagy

° a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

 • A kedvezmény egy gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe. A számítási és kivétel szabályokat jelen tájékoztató érintett pontjai (II. 5. és III. 3.)tartalmazzák.

 

3. Milyen devizanemben elérhető?

A CSOK kizárólag forintban (HUF) igényelhető.

4. Mitől függ az igényelhető támogatás összege?

Az igénybe vehető CSOK összege függ a támogatás céljától, a meglévő és/vagy a vállalt gyermekek együttes számától. A jogszabály meghatározza a lakás elvárt minimális hasznos alapterületét is:

Támogatás célja Lakás hasznos alapterülete
Új lakás vásárlása/építése
 • 1 gyermek esetén: minimum 40 nm
 • 2 gyermek esetén: minimum 50 nm
 • 3 vagy több gyermek esetén ( 10.000.000 Ft összegű támogatás igénylése esetén) minimum 60 nm
Új egylakásos lakóépület vásárlása/építése
 • 1 gyermek esetén: minimum 70 nm
 • 2 gyermek esetén: minimum 80 nm
 • 3 vagy több gyermek esetén ( 10.000.000 Ft összegű támogatás igénylése esetén) minimum 90 nm
Használt lakás vásárlása vagy bővítése
 • 1 gyermek esetén: minimum 40 nm
 • 2 gyermek esetén: minimum 50 nm
 • 3 gyermek esetén: minimum 60 nm
 • 4 vagy több gyermek esetén: minimum 70 nm

A támogatással érintett lakás minimális hasznos alapterületét minden esetben az összes meglévő és vállalt gyermek száma alapján kell meghatározni (ideértve azokat is, akik után korábban már támogatás került igénybevételre).

Hasznos alapterület: a nettó alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,9 m (az ingatlan belső falsíkokkal határolt alapterülete, tetőtérben pedig az alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m), s mely a lakáson mint önálló rendeltetési egységen belül található.

A hasznos alapterületbe a következő helyiségek számítanak bele: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A lakás hasznos alapterületének meghatározásánál nem számítandó be: a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség.

II. FHB CSOK Új lakás, vagy egylakásos lakóépület építéséhez és vásárlásához

 • 1. Lakáscélok köre

  A támogatás igénybe vehető

  a)       2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkező új lakás építéséhez, ami

  • az alapozástól kezdődően teljesen újonnan épített, vagy
  • emeletráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló lakóegység (amely önállóan forgalomképes, külön bejárattal és külön közművekkel rendelkezik) és
  • használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkezik.

   (tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott a lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező újabb lakások jönnek létre, ahol a meglévő alsó lakórész nem számít bele az albetétek számába)

  b)       olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek és

  • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy
  • a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkezik, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkezik, és
  • a támogatási kérelem az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül kerül benyújtásra.

  c)       használatbavételi engedéllyel nem rendelkező ingatlan megvásárlását követően annak továbbépítéséhez, ahol az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt („félkész lakásvásárlás”).

  Építőközösség tagjaként építendő új lakás esetén a támogatást az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti. 

  2. Támogatási összegek és azok meghatározásának módja

  Az igénybe vehető CSOK összegének meghatározásakor figyelembe kell venni az igénylővel közös háztartásban élő és vele együtt költöző gyermeke(ke)t, házastársak/élettársak  esetén a közös és a nem közös gyermeke(i)t együttesen, valamint fiatal házaspár esetén a közösen vállalt gyermek(ek)et is.

  Új lakásvásárlás, és építés esetén a támogatási alapösszegek:

  - egy gyermek esetén 600.000 Ft,

  - két gyermek esetén 2.600.000 Ft,

  - három vagy több gyermek esetén 10.000.000 Ft.

  A támogatási összegek meghatározása élettársak esetén:

  Amennyiben az élettársak

  -  csak az egyik fél gyermeke után
  - vagy közös gyermekük után;
  - vagy közös gyermekük és az egyik fél gyermeke után igénylik a támogatást,

  akkor a támogatási összeg számítása az általános szabályok szerint történik.

  Amennyiben az élettársak a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik a támogatást, akkor mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy mekkora összegű támogatásra lenne jogosult a saját gyermeke után, és a kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

 • Amennyiben az élettárs az igénylőknek nem közös és közös gyermeke(ik) is van(nak), az előző szabályt kell alkalmazni azzal, hogy a közös gyermeket csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni, és az így kiszámított, a számukra kedvezőbb összegű támogatást vehetik igénybe.

 • Élettársak esetén, ha csak az egyik Igénylő került gyámként kijelölésre, a gyermek a gyámként kirendelt Igénylő saját gyermekének minősül.

  Ha az igénylő a CSOK iránti kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel korábban – bármely lakáscélú állami támogatásra vonatkozó jogszabály alapján - vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a vele közös háztartásban élő gyermeke után vagy fiatal házaspár általi gyermekvállalás esetén a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető. A megelőlegezett támogatás igénylésének feltétele a korábbi gyermekvállalás teljesülése.

  Nem igényelhető CSOK, ha a korábban igénybe vett állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetése érdekében a kormányhivatal, a MÁK vagy bíróság jogerős, kötelező döntést hozott.

  3. Személyi feltételek – általános rendelkezések

  A támogatás igénylésekor a Rendelet szerinti személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető.

  • OEP igazolás:


  A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított1 kell, hogy legyen - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt -, vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat kell, hogy folytasson.

  A biztosítotti jogviszonynak legalább 180 napja folyamtosnak kell lennie - ideértve azt is, ha legalább 180 nap folyamatos biztosításban, legfeljebb 30 nap megszakítás van. A 180 nap teljesíthető:

  • TB jogviszonnyal (ide nem értve a közfoglalkoztatotti jogviszonyt), vagy
  • középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányokról szóló iskolalátogatási bizonyítvánnyal, vagy
  • valamely másik Európai Gazdasági Térség tagállamának társadalombiztosítási rendszere általi kiállított és hiteles fordítással igazolt TB igazolással.


  A 30 napnál régebbi igazolást a megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakigazgatási szervei állítják ki, a kérelem benyújtását követő 10 munkanapon belül. Az igénylőlap az OEP weboldalán érhető el, melyet – számítógéppel vagy kézzel – kitöltve a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályához kell benyújtani. A kérelmi nyomtatvány, illetve a szükséges információk itt érhetők el:

  http://oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/
  igazolas_kerese_a_jogviszonyrol/hatosagi_bizonyitvany_biztositasrol

  A középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán való tanulást a középfokú intézmény által kiállított igazolással vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat bemutatásával, a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulást a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, kell igazolni. Az igazolás a kérelem befogadásakor nem lehet 30 napnál régebbi.

  A külföldi biztosítási időszakot az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással és annak hiteles fordításával kell igazolni.

  • NAV igazolás:


  A támogatást igénylők egyikének sem lehet a magyar állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.

  A 30 napnál nem régebbi köztartozás-mentességről szóló nemleges együttes adóigazolást a NAV állítja ki. Az igazolás kiállítása iránti kérelem (IGAZOL elnevezésű összesített nyomtatvány) bármely adóigazgatóság ügyfélszolgálatán benyújtható személyesen, elküldhető postai úton vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan. Az igazolás kiadásának határideje 6 nap. Az elkészült igazolást elektronikus úton vagy postán kérhetik az adózók, illetőleg az adóhatóságtól kapott értesítést követően az személyesen is átvehető az adózó által megjelölt ügyfélszolgálati helyen.

  Fontos! Az elektronikus NAV jövedelem igazolás abban az esetben fogadható el, ha az ügyfél a NAV-tól kapott e-mailt (amely az igazolást tartalmazza) továbbítja a banki ügyintéző részére, kinyomtatva nem érvényes!

  • Megelőlegezett CSOK


  Igénylésére – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalásával csak olyan fiatal házaspárok jogosultak, ahol a kérelem beadásának pillanatában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét, azzal, hogy ha korábban gyermekvállalásra tekintettel szerződéssel rendelkeztek, az e Rendelet szerinti támogatása csak akkor jogosultak, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.

  A gyermekvállalás teljesítésére biztosított határidő – a vállalt gyermekek számától függően – 4/8 év.

  • Erkölcsi bizonyítvány:


  Az igénylőnek és házastársának 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatásával igazolnia kell, hogy a Rendeletben meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította, de a CSOK igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

  4. Tárgyi feltételek

  a) Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban:

  Az igénylő házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdont kell szereznie a támogatással érintett ingatlanban. A lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont (vagy a támogatott személy halála esetén annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa).

  Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az tulajdonnak elfogadható.

  b) Számlabenyújtási kötelezettség:

  Építés esetén a bekerülési költség legalább 70%-áról, új lakás vásárlása esetén a vételár 100%-áról számlát kell bemutatni.

  Félkész lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt, vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére, vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által, illetve – építőközösség tagjaként történő igényelés esetén - az építőközösség nevére a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni. A továbbépítés költségei tekintetében, annak szintén legalább 70%-áig számlát kell bemutatni.

  Új lakás építése esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható csak el.

  5. FHB 10+10 CSOK – három vagy több gyermekes új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó különös szabályok

  A három vagy több gyermeket nevelő személy (vagy vállaló fiatal házaspár) új lakás építés vagy ásárlás esetén 10 millió Ft támogatást igényelhet.

  A 10.000.000 Ft-os támogatási összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új

  • lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
  • egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.


  Amennyiben az igénylő 2016. február 11. napját megelőzően a Rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, és a CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább három gyermeket nevel vagy

  - gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három gyermek születését vállalja,

  - egy meglévő gyermeket nevelő fiatal házaspár további legfeljebb két gyermek születését vállalja, vagy

  - két meglévő gyermeket nevelő fiatal házaspár további egy gyermek születését vállalja és

  új lakást épít vagy vásárol, akkor a már igénybe vett és a Rendelet által biztosított, maximális 10 Millió Ft támogatási összeg különbözetét igényelheti.

  A gyermekvállalás teljesítésére biztosított határidő – a vállalt gyermekek számától függetlenül – 10 év.

  A jogszabály által nevesített eseteket az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

  meglévő
  gyermek(ek) száma
  vállalt
  gyermek(ek) száma*
  2016.02.11-jét megelőzően már igénybe vett támogatás CSOK összege
  0

  3

  nincs

  10.000.000 Ft

  1

  2

  2

  1

  3

  0

  1

  2

  LÉK vagy LÉT vagy CSOK vagy ezek megelőlegezési formája2

  10.000.000 Ft mínusz a korábbi támogatás összege

  2

  1

  3

  0

  *A feltüntetett támogatási összeghez szükséges vállalt gyermek(ek) minimális száma, azzal, hogy az előírtnál nagyobb számú gyermek vállalása a jogszabály alapján nem érinti a támogatás összegét.

  A támogatási összeg - az általános feltételek teljesítésén túl - akkor igényelhető, ha a kérelem benyújtása időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy

  - saját maga - házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a társadalombizosítási rendszerben biztosított3 - ide nem értve a közfolgalkoztatási jogviszonyt - vagy a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat
  - legalább 2 éve folyamatos biztosításban van, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás van.

   

  A 2 éves TB jogviszonyban az igénylést megelőzően 180 napnak a Tbj.5.§ (1) bek. a,b, e-i, pontjai szerinti jogviszonynak kell lennie, a maradék időszak lehet:
  • valamely más EGT tagállam TB rendszerének hatálya alá tartozó időszak, vagy
  • középfokú nevelési oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozatos tanulói jogviszony.


  A középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán való tanulást a középfokú intézmény által kiállított igazolással vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat bemutatásával, a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulást a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, kell igazolni. Az igazolás a kérelem befogadásakor nem lehet 30 napnál régebbi.

  A külföldi biztosítási időszakot az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással, valamint annak hitelesfordításával kell igazolni.

  Az FHB 10+10 CSOK mellé kedvezményes kamatozású4, legfeljebb 10 millió Ft összegű FHB 10+10 Otthonteremtési kamattámogatott hitel igényelhető. A kamattámogatott hitel 5 éves kamatperiódusú, a kamattámogatás időtartama maximum 25 év.

III. FHB CSOK Használt lakás vásárlásához és bővítéséhez

 • 1. Lakáscélok köre

  A támogatás az itt felsorolt lakáscélok esetén vehető igénybe.

  • Használt lakás vásárláshoz, az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül
  • Meglévő, használt lakás bővítéséhez, ha
   • a bővítési munkálatok kérelem
   • -az építésiengedély-köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, vagy
   • -az egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően kerül benyújtásra (az e-napló hitelesített, nyomtatott példányával igazoltan), és
   • a bővíteni kívánt lakás a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelye (lakcímkártyával igazoltan), hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel az igénylő a CSOK-ra jogosult, és az igénylők legalább 50% tulajdonnal rendelkeznek a bővítendő ingatlanban.

   

  Lakás bővítésének minősül
  • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával (min. 8 m2) történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is; valamint
  • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

   


  2.
  Mekkora összegű támogatás igényelhető?

  Az igénybe vehető CSOK összegének meghatározásakor figyelembe kell venni az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermeke(ke)t, házastársak/élettársak esetén a közös és a nem közös gyermeke(i)t együttesen, valamint fiatal házaspár esetén a közösen vállalt gyermek(ek)et is.

  Használt lakásvásárlás, illetve bővítés esetén a támogatási összegek:

  Lakás hasznos alapterülete (m2) Gyermek száma/Támogatás összege

  1

  2

  3

  4 vagy több

  legalább 40

  600 000

  - - -
  legalább 50

  1 430 000

  - -
  legalább 60

  2 200 000

  -
  legalább 70

  2 750 000


  Később született gyermek esetén a meglévő gyermekek számától, a lakás hasznos alapterületétől függetlenül az igényelhető támogatás mértéke gyermekenként 400.000 Ft.

  Bővítés esetén alkalmazandó speciális szabályok:

  - a bekerülési költség számlákkal igazolt részének (legalább 70%) 50%-át nem haladhatja meg a támogatás összege,

  - ha a számlabemutatási kötelezettségét (költségvetés legalább 70%-a) azt meghaladó mértékben teljesíti, akkor legfeljebb a hitelintézet által elfogadott költségvetés összegének erejéig bemutatott számlák figyelembevételével kiszámított összegű kedvezményre jogosult (a bemutatott számlák max. 50%-áig), maximum a fent írt gyermekszámnak megfelelő összeg. Ez a különbözeti összeg csak a Banknál, a bővítés céljára esetlegesen igénybe vett hitel csökkentésére fordítható.

  A támogatási összegek meghatározása élettársak esetén:

  Amennyiben az élettársak

  - csak az egyik fél gyermeke után;

  - vagy közös gyermekük után;

  - vagy közös gyermekük és az egyik fél gyermeke után igénylik a támogatást,

  akkor a támogatási összeg számítása az általános szabályok szerint történik.

  Amennyiben a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik a támogatást, akkor mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy mekkora összegű támogatásra lenne jogosult a saját gyermeke után, és a kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

 • Amennyiben az élettárs igénylőknek közös és nem közös gyermeke(ik) is van(nak), az előző szabályt kell alkalmazni azzal, hogy a közös gyermeket csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni, és az így kiszámított, a számukra kedvezőbb összegű támogatást vehetik igénybe.

 • Élettársak esetén, ha csak az egyik Igénylőkerült gyámként kijelölésre, a gyermek a gyámként kirendelt Igénylő saját gyermekének minősül.

  Ha az igénylő a CSOK iránti kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel korábban vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a vele közös háztartásban élő gyermeke után, vagy fiatal házaspár általi gyermekvállalás esetén korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető. A megelőlegezett támogatás igénylés feltétele a korábbi gyermekvállalás teljesülése.

  3. Személyi feltételek

  A támogatás igénylésekor a Rendelet szerinti személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető.

  • OEP igazolás:


  A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított5 kell, hogy legyen.

  A biztosítotti jogviszonynak legalább 180 napja folyamatosnak kell lenni - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van. A 180 nap teljesíthető:

  • TB jogviszonnyal, vagy
  • középfokú oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányokról szóló iskolalátogatási bizonyítvánnyal, vagy
  • valamely másik Európai Gazdasági Térség tagállamának társadalombiztosítási rendszere általi kiállított és hiteles fordítással igazolt TB igazolással.


  A 30 napnál nem régebbi igazolást a megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakigazgatási szervei állítják ki, a kérelem benyújtását követő 10 munkanapon belül. Az igénylőlap az OEP weboldalán érhető el, melyet – számítógéppel vagy kézzel – kitöltve a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályához kell benyújtani. A kérelmi nyomtatvány, illetve a szükséges információk itt érhetők el:

  http://oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/
  igazolas_kerese_a_jogviszonyrol/hatosagi_bizonyitvany_biztositasro

 • A középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán való tanulást a középfokú intézmény által kiállított igazolással vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat bemutatásával, a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulást a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, kell igazolni. Az igazolás a kérelem befogadásakor nem lehet 30 napnál régebbi.

 • A külföldi biztosítási időszakot az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással kell igazolni.

  • NAV igazolás:

  A támogatást igénylők egyikének sem lehet a magyar állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.

  A 30 napnál nem régebbi köztartozás-mentességről szóló, nemleges együttes adóigazolást a NAV állítja ki. Az igazolás kiállítása iránti kérelem (IGAZOL elnevezésű összesített nyomtatvány) bármely adóigazgatóság ügyfélszolgálatán benyújtható személyesen, elküldhető postai úton vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan. Az igazolás kiadásának határideje 6 nap. Az elkészült igazolást elektronikus úton vagy postán kérhetik az adózók, illetőleg az adóhatóságtól kapott értesítést követően az személyesen is átvehető az adózó által megjelölt ügyfélszolgálati helyen.

  Fontos! Az elektronikus NAV jövedelem igazolás abban az esetben fogadható el, ha az ügyfél a NAV-tól kapott e-mailt (amely az igazolást tartalmazza) továbbítja a banki ügyintéző részére, kinyomtatva nem érvényes!

  • Megelőlegezett CSOK:

  Igénylésére – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalásával csak olyan házaspárok jogosultak, ahol a kérelem beadásának pillanatában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét.

  • Erkölcsi bizonyítvány:

  Az igénylőnek és házastársának 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatásával igazolnia kell, hogy a Rendeletben meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság a bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította, de a CSOK igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

  4. Tárgyi feltételek

  a) A lakás vételárára vonatkozó előírás

   A használt lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió Ft-ot, és ezen belül legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

  b) Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban:

   A CSOK-al megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont (vagy a támogatott személy halála esetén annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa). Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

   Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az tulajdonnak elfogadható.

  c) Többlet ingatlan tulajdon:

  CSOK-ot olyan személy igényelhet, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában saját magának, házastársának, élettársának más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van (ide nem értve pl. hétvégi ház, üdülő, telek, tanya, gyümölcsös, valamint lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező, bővítés esetén pedig a bővíteni kívánt lakás, illetve a Rendelet által többletingatlannak nem minősülő lakástulajdont) vagy olyan lakástulajdona - a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – amelynek szerződésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére a rendelet 2016.02.11-i hatálybalépését megelőzően, vagy lakástulajdona jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére a rendelet 2016.02.11-i hatálybalépésekor vagy azt követően került sor.

   d) Számlabenyújtási kötelezettség:

   Bővítés esetén az elfogadott költségvetés szerinti bekerülési költség legalább 70%-áról számlát kell bemutatni.

IV. Kiegészítő információk

1.
Induló költségek

A támogatás igénylésekor felmerülő banki induló költségek a kérelem benyújtásakor esedékesek, a kérelemhez csatolandó egyes igazolások díja az azt kiállító hatóságnak/szervezetnek fizetendő.

a) Minden lakáscél esetén fizetendő:

 • Támogatás bírálati díj: a támogatás összegének 1,5%-a, de legfeljebb 30.000 Ft6
 • Értékbecslési díj: 31.688 Ft7
 • 1 db nem hiteles tulajdoni lap lekérésének díja: 1.000 Ft

 

CSOK igénylése esetén online értékbecslés indítása nem, kizárólag bankfiókban leadott értékbecslés megrendelése fogadható el!

b) Egyéb, nem a Bank részére fizetendő költségek8:

 • 30 napnál nem régebbi OEP igazolás: 3.000 Ft
 • (A CSOK igényléséhez szükséges, a fennálló biztosítási jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány kiállítása évente két alkalommal illetékmentes.)
 • 30 napnál nem régebbi NAV igazolás: 3.000 Ft
 • (Amennyiben elegendő idő van a CSOK igénylése közben, akkor a köztartozás mentes adózói adatbázisba való bekerülést érdemes választani. Ezzel ingyenessé és állandóvá tehető a nemleges köztartozás bank felé történő igazolását. Az adatbázisba történő bekerülés feltétele, a nemleges köztartozáson túl, a KOMA elnevezésű nyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtása a NAV-hoz. A nyilvánosan működő köztartozás mentes adózói adatbázis a benne megtalálható információkkal és adatokkal havonta egyszer frissül. Ez minden hónap 10-én történik, és az adatbázisban kizárólag az az adófizető szerepelhet, akinek a kérelmét legkésőbb az adott tárgyhónap legutolsó napjáig beadták digitálisan. A nyilvános adatbázisban való megjelenés nagy előnye, hogy illetékmentes, azaz ingyenes a kérelem benyújtása, és mindaddig szerepelhet benne az adózó, amíg köztartozás mentessége fennáll.)


c) Csak lakás vásárlása esetén:

 • Adásvételi szerződés elkészítésének ügyvédi költsége: vételár kb. 0,5-1%-a9


d) Csak építés, bővítés esetén:

 • Helyszíni szemle díja: 18.731Ft/részfolyósítás


A felsoroltak alapján az induló költségek pl. egy 10 millió forintos használt lakásvásárlás esetén 167.000 Ft körül alakulhatnak.


2.
Járási hivatalok

A támogatások igénybevételének jogszerűségét a járási hivatalok ellenőrzik. Járási hivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a támogatott lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal megyei székhely szerinti járási hivatalát tekintjük, vagyis Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén ez Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala.

Ennek értelmében, azokban az esetekben, amikor a CSOK tárgya Pest megyében található ingatlan, az Ügyfeleknek Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalának Lakástámogatási Osztályával kell felvenniük a kapcsolatot (tehát nem a Pest Megyei Kormányhivatallal).

Elérhetőségeik:

- cím: 1139 Budapest, Váci út 71.

- ügyfélszolgálati telefonszámok: 06(1)488-9348

- e-mail: lakastamogatas@bfkh.gov.hu vagy titkarsag@13kh.bfkh.gov.hu

- ügyfélfogadási idő:

 

 • Hétfő: 08:30 – 15:30
 • Kedd: 08:30 – 15:30
 • Szerda: 8:00 – 15:30
 • Csütörtök: 08:30 – 15:30

 

Az Ügyfeleknek az alábbi esetekben lehet segítségére nevezett hatóság:

- hatósági bizonyítvány kiadása arról, hogy korábban nem vett igénybe megelőlegező kölcsönt,

- korábbi támogatás esetén igazolás kiadása arról, hogy az állam részére bejegyzett jelzálogjog (és a hozzá kapcsolódó tilalom) törölhető,

- Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatás,

- elutasított kérelmek esetén fellebbezés.


Kapcsolódó, egyéb támogatások

- adó-visszatérítési támogatás

- akadálymentesítési támogatás

- Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

Kapcsolódó szolgáltatások

 • Válassza ki otthonát megalapozott döntéssel! Ebben nyújt segítséget az Otthontérkép.
 • A kényelmesebb hitelügyintézés érdekében vegye igénybe az FHB Bank Online Dosszié szolgáltatását.

 

Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak részletes leírása megtalálható az FHB honlapján a Fogalomtármenüpontban.

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon az FHB Bank fiókjaiban vagy honlapunkon közzétett Üzletszabályzatokból és Hirdetményből.

 

 

 

 

1 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint

2 LÉK: a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerint

LÉT: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.06.30-ig hatályos rendelkezései szerint

CSOK: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.07.01-től 2016.02.10-ig hatályos, illetve a 2016.02.11-től hatályos Rendelet rendelkezései szerint

3 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint.

4 Az FHB Jelzálogbank Nyrt. mindenkor hatályos hirdetménye szerinti

5 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint.

6 Ugyanazon hitelintézetnél CSOK kérelemmel egyidejűleg benyújtott adó-visszatérítési támogatás esetén a magasabb összegű támogatásra vonatkozó, legfeljebb 30.000 Ft bírálati díjat kell megfizetni.

7 Bankfiókban rendelt értékbecslés esetén.

8 Ezen díjtételek nem a Bankot illetik, hanem az igazolás kiállítójának fizetendő, a b), illetve d) pont szerinti mértéke a tájékoztató készítésének időpontjában hatályos jogszabályok szerint kerültek feltüntetésre.

9 Ügyvédi irodától függően, esetlegesen az itt feltüntetettnél magasabb mérték is lehet.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Figyelmébe ajánljuk a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank honlapját is:

FHB Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek

Értékbecslés

Nálunk hitelkérelem benyújtása nélkül is megtudhatja mennyit ér az ingatlana! Sőt, azt is megmondjuk, hogy mekkora összegű jelzáloghitelt vehetne fel az ingatlan fedezete mellett!

Részletek