Főoldal/
Magánszemélyek / Állami támogatások / FHB 10+10 (CSOK+OTK)
Nyomtatási nézet

FHB 10+10 (CSOK+OTK)

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet alapján

1. FHB 10+10 Családi Otthonteremtési Kedvezmény (a továbbiakban: FHB 10+10 CSOK) – három vagy több gyermekes új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó különös szabályok

A három vagy több gyermeket nevelő személy (vagy vállaló fiatal házaspár) új lakás építés vagy új lakás vásárlás esetén 10 millió Ft támogatást igényelhet.

A 10.000.000 Ft-os támogatási összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új

 • lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
 • egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.

Amennyiben az igénylő 2016. február 11. napját megelőzően a Rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, és a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább három gyermeket nevel vagy

-          gyermektelen fiatal házaspár három legfeljebb gyermek születését vállalja,

-          egy meglévő gyermeket nevelő fiatal házaspár további legfeljebb két gyermek születését vállalja, vagy

-          két meglévő gyermeket nevelő fiatal házaspár további egy gyermek születését vállalja és

új lakást épít vagy új lakást vásárol, akkor a már igénybe vett és a Rendelet által biztosított, maximális 10 millió Ft támogatási összeg különbözetét igényelheti.

A gyermekvállalás teljesítésére biztosított határidő – a vállalt gyermekek számától függetlenül – 10 év.

A jogszabály által nevesített eseteket az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

*A feltüntetett támogatási összeghez szükséges vállalt gyermek(ek) minimális száma, azzal, hogy a feltüntetettnél  nagyobb  számú gyermek vállalása a jogszabály alapján nem érinti a támogatás összegét.

A Támogatás - az általános feltételek teljesítésén túl - akkor igényelhető, ha

 • A kérelem benyújtása időpontjában saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a társadalombiztosítási rendszerben biztosított2 - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt - vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat
 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy legalább 2 éve folyamatos biztosításban van, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás van.
 • A 2 éves TB jogviszonyban az igénylést megelőzően 180 napnak a Tbj. 5.§ (1) bek. a,b, e-i, pontjai szerinti jogviszonynak kell lennie, a maradék időszak lehet:
  • valamely más EGT tagállam TB rendszerének hatálya alá tartozó időszak, vagy
  • középfokú nevelési oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozatos tanulói jogviszony.


A középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán való tanulást a középfokú intézmény által kiállított igazolással vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat bemutatásával, a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulást a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, kell igazolni. Az igazolás a kérelem befogadásakor nem lehet 30 napnál régebbi.

A külföldi biztosítási időszakot az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással, valamint annak hiteles fordításával kell igazolni.

Az FHB 10+10 CSOK mellé kedvezményes kamatozású3, legfeljebb 10 millió Ft összegű FHB 10+10 Otthonteremtési Kamattámogatott Hitel (a továbbiakban: FHB 10+10 OTK) igényelhető. A kamattámogatott hitel 5 éves kamatperiódusú, a kamattámogatás időtartama 25 év.

2. Az FHB 10+10 OTK: a három vagy több gyermekes családok által vehető igénybe.

2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására legfeljebb 10 millió Ft összegű OTK vehető igénybe, amennyiben az igénylő személy új lakás építésre vagy új lakás vásárlásra –jogosultsága esetén – a 10 millió Ft összegű Családi Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK) is igénybe veszi. A CSOK igénylési feltételeit a Családi Otthonteremtési Kedvezményre vonatkozó Ügyféltájékoztató tartalmazza.

2.1. A legfeljebb 10 millió Ft összegű támogatott hitel igénylésének feltételei az általános feltételeken túl:

 • Gyermek akkor vállalható, ha az igénylő házaspár legalább egyik tagja a kérelem beadásának pillanatában még nem töltötte be a 40. életévét.
 • A legfeljebb 10.000.000 Ft-os kölcsön összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új
  • lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
  • egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.

2.2. Az FHB 10+10 OTK kondíciói:

Hitelösszeg: 1 millió Ft – 10 millió Ft

Bruttó kamat mértéke: az 5 éves ÁKKH * 130 % + 3

Kamattámogatás mértéke: az 5 éves ÁKKH * 130 %

Ügyfél által fizetendő (nettó) kamat: bruttó kamat – kamattámogatás= 3,00%

Kamatperiódus: 5 éves

Kamattámogatott időszak: legfeljebb 25 év

Futamidő: 5-25 év

THM: 3,32%-3,41%

Példa az FHB 10+10 OTK esetére:

Konstrukció FHB 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Kölcsön FHB 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Kölcsön

Hitelcél

vásárlás

építés

Fedezet

a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre

a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre

Hitelező/Hitelközvetítő

FHB Jelzálogbank Nyrt.

FHB Jelzálogbank Nyrt.

Hitelkamat típusa

Változó kamatozás

Változó kamatozás

Hitel összege

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Hitel devizaneme

HUF

HUF

Hitel futamideje

20 év

20 év

Törlesztőrészletek száma

240

240

Vállalt havi rendszeres jóváírás összege

150 000 Ft

150 000 Ft

Hitelkamatláb mértéke

3,00%

3,00%

THM

3,28%

3,37%

Törlesztőrészlet összege

27 730 Ft

27 730 Ft

A fogyasztó által fizetendő teljes összeg

6 795 231 Ft

6 832 693 Ft

A hitel teljes díja

1 795 231 Ft

1 832 693 Ft

 

A  gyermek vállalási határidő – gyermekszámtól függetlenül - 10 év.

A vállalt gyermek(ek) megszületésére vonatkozó határidőt

 • új lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától, vagy
 • az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte napjától, vagy
 • lakás vásárlása esetén a Támogatási szerződés megkötésének időpontjától kell számítani.


A használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt annak kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül kötelező a hitelintézet részére bemutatni.

A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekét.

3. Induló költségek

Az FHB 10+10 CSOK új lakás vásárlására, lakás építésére vehető igénybe. A támogatás igénylésekor felmerülő banki induló költségek a kérelem benyújtásakor esedékesek, a kérelemhez csatolandó egyes igazolások díja az azt kiállító hatóságnak/szervezetnek fizetendő.

a) Minden lakáscél esetén fizetendő:

 • Támogatás bírálati díj: a támogatás összegének 1,5%-a, de legfeljebb 30.000 Ft4
 • Értékbecslési díj: 31.668 Ft5
 • 1 db nem hiteles tulajdoni lap lekérésének díja: 1.000 Ft

 

b) Egyéb, nem a Bank részére fizetendő költségek6:

 • 30 napnál nem régebbi OEP igazolás: 3.000 Ft7
 • 30 napnál nem régebbi NAV igazolás: 2.000 Ft8

 

c) Csak új lakás vásárlása esetén:

 • Adásvételi szerződés elkészítésének ügyvédi költsége: vételár kb. 0,5-1%-a9

 

d) Csak építés:

 • Helyszíni szemle díja: 18.731 Ft/részfolyósítás


A felsoroltak alapján az induló költségek pl. egy 10 millió forintos új lakás vásárlás esetén 167.000 Ft körül alakulhatnak.

4. Kiegészítő információk

a)            Értékbecslés

CSOK igénylése esetén online értékbecslés indítása nem, kizárólag bankfiókban leadott értékbecslés fogadható el!

b)            Járási hivatalok

A támogatások igénybevételének jogszerűségét a járási hivatalok ellenőrzik. Járási hivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a támogatott lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal megyei székhely szerinti járási hivatalát tekintjük, vagyis Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén ez Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi Hivatala.

Ennek értelmében, azokban az esetekben, amikor a CSOK tárgya Pest megyében található ingatlan, az Ügyfeleknek Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi Hivatalának Lakástámogatási Osztályával kell felvenniük a kapcsolatot (tehát nem a Pest Megyei Kormányhivatallal).

Elérhetőségeik:

-     cím: 1139 Budapest, Váci út 71.

- ügyfélszolgálati telefonszámok: 06(1)488-9348

- e-mail: lakastamogatas@bfkh.gov.hu vagy titkarsag@b13kh.bfkh.gov.hu

- ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8:30 – 15:30

Kedd: 8:30 - 15:30

Szerda: 8:00 – 15:30

Csütörtök: 8:30 – 15:30

Az Ügyfeleknek az alábbi esetekben lehet segítségére nevezett hatóság:

-              hatósági bizonyítvány kiadása arról, hogy korábban nem vett igénybe megelőlegező kölcsönt,

-              korábbi támogatás esetén igazolás kiadása arról, hogy az állam részére bejegyzett jelzálogjog (és a hozzá kapcsolódó tilalom) törölhető,

-              CSOK-kal kapcsolatos tájékoztatás,

-              elutasított kérelmek esetén fellebbezés.

c) egyéb elérhető támogatások

-       adó-visszatérítési támogatás

-       akadálymentesítési támogatás

-       Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel


A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon az FHB Bank fiókjaiban vagy honlapunkon.

Kapcsolódó szolgáltatások

 • Válassza ki otthonát megalapozott döntéssel! Ebben nyújt segítséget az Otthontérkép.
 • A kényelmesebb hitelügyintézés érdekében vegye igénybe az FHB Bank Online Dosszié szolgáltatását.

 

Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak részletes leírása megtalálható az FHB honlapján a Fogalomtár menüpontban.

1 LÉK: a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerint
LÉT: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.06.30-ig hatályos rendelkezései szerint
CSOK: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.07.01-től 2016.02.10-ig hatályos, illetve a 2016.02.11-től hatályos Rendelet rendelkezései szerint

2 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint.

3 Az FHB Jelzálogbank Nyrt. mindenkor hatályos hirdetménye szerinti

4 Ugyanazon hitelintézetnél CSOK kérelemmel egyidejűleg benyújtott adó-visszatérítési támogatás esetén a magasabb összegű támogatásra vonatkozó, legfeljebb 30.000 Ft bírálati díjat kell megfizetni.

5 Bankfiókban rendelt értékbecslés esetén.

6 Ezen díjtételek nem a Bankot illetik, hanem az igazolás kiállítójának fizetendő, a b), illetve d) pont szerinti mértéke a tájékoztató készítésének időpontjában hatályos jogszabályok szerint kerültek feltüntetésre.

7 Az igényléséhez szükséges, a fennálló biztosítási jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány kiállítása évente két alkalommal illetékmentes.

8 Amennyiben elegendő idő van az OTK igénylése közben, akkor a köztartozás mentes adózói adatbázisba való bekerülést érdemes választani. Ezzel ingyenessé és állandóvá tehető a nemleges köztartozás bank felé történő igazolását. Az adatbázisba történő bekerülés feltétele, a nemleges köztartozáson túl, a KOMA elnevezésű nyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtása a NAV-hoz. A nyilvánosan működő köztartozás mentes adózói adatbázis a benne megtalálható információkkal és adatokkal havonta egyszer frissül. Ez minden hónap 10-én történik, és az adatbázisban kizárólag az az adófizető szerepelhet, akinek a kérelmét legkésőbb az adott tárgyhónap legutolsó napjáig beadták digitálisan. A nyilvános adatbázisban való megjelenés nagy előnye, hogy illetékmentes, azaz ingyenes a kérelem benyújtása, és mindaddig szerepelhet benne az adózó, amíg köztartozás mentessége fennáll

9 Ügyvédi irodától függően, esetlegesen az itt feltüntetettnél magasabb mérték is lehet.

6 954 962 366 Ft

6 9921 424 828 Ft

1 954 962 366 Ft

1 9921 424 828 Ft

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Figyelmébe ajánljuk a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank honlapját is:

FHB Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek

Értékbecslés

Nálunk hitelkérelem benyújtása nélkül is megtudhatja mennyit ér az ingatlana! Sőt, azt is megmondjuk, hogy mekkora összegű jelzáloghitelt vehetne fel az ingatlan fedezete mellett!

Részletek