Önnek ajánljuk:

Elérhető éves visszatérítés:

Az éves visszatérítés összege eltérhet. Az egyes eseti visszatérítések nagysága függ a kártyával adott alkalommal kifizetett összegek nagyságától. Részletek >>>

Az éves visszatérítés mértéke függ a havi hitelkártyás vásárlások összegétől és a tranzakciók típusától.Részletek >>>

További ajánlatunk:THM mértékek:

            FHB Extra Hitelkártya esetén: 37,26%

            FHB Autós Hitelkártya esetén: 37,28%

A THM meghatározása a 2017. október 01. napján érvényes feltételek és hatályos jogszabályok figyelembevételével, 375 000 Ft összegű, teljes kihasználtságú hitelkeret, és 1 éves futamidő feltételezésével történt.

FHB Extra Hitelkártya

Reprezentatív példa: Devizanem: HUF; Hitelkeret összege: 375 000 Ft; Főkártya éves díja 4 568 Ft; Lehívás díja (kártyás vásárlás): 0 Ft; Havi zárlati díj: 0 Ft; Havi hitelkamat: 2,503%; Kamat típusa: változó; Hitel futamideje: 1 év; Türelmi időszak: 15 naptári nap; Minimum fizetendő összeg: 5,00%, minimum 2 650 Ft; Hitel teljes díja: 104 416 Ft; Fogyasztó által fizetendő teljes összeg (Hitel teljes díja és a hitel teljes összege): 479 416 Ft. THM: 37,26%

FHB Autós Hitelkártya

Reprezentatív példa: Devizanem: HUF; Hitelkeret összege: 375 000 Ft; Főkártya éves díja 4 617 Ft; Lehívás díja (kártyás vásárlás): 0 Ft; Havi zárlati díj: 0 Ft; Havi hitelkamat: 2,503%; Kamat típusa: változó; Hitel futamideje: 1 év; Türelmi időszak: 15 naptári nap; Minimum fizetendő összeg: 5,00%, minimum 2 650 Ft; Hitel teljes díja: 104 465 Ft; Fogyasztó által fizetendő teljes összeg (Hitel teljes díja és a hitel teljes összege): 479 465 Ft. THM: 37,28%

A Reprezentatív példa kiszámításakor a Bank - a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendeletben foglaltak alapján - az alábbi feltételeket vette továbbá figyelembe:
1) a hitel futamidejét 1 évnek tekintette,
2) a hitelt a legkorábbi időpontban lehívottnak tekintette, a lehívás különböző módjainál az időtartamra vonatkozó korlátok figyelembevételével,
3) a törlesztések kapcsán úgy tekintette, hogy az egyes törlesztőrészletek összege, azonos a minimum visszafizetendő összegekkel, majd a hitel lejáratakor fizetendő utolsó visszafizetés alkalmával a teljes fennmaradó összeg kerül visszafizetésre.

1
A Bank az „Őszi pénz-visszatérítési Kedvezményprogram” keretében – a Hirdetményben rögzített feltételek mellett – a 2017. december 31. napjáig befogadott kérelmek, illetve a Kedvezményprogramot megelőzően (vagyis 2017. október 01. napja előtt) kötött hitelkártya szerződések – melyek esetében a hitelkártya ezen időpontig nem lett aktiválva – alapján biztosított, és 2017. október 01. napja és 2018. január 31. napja között aktivált FHB Extra hitelkártyákkal – a kártyaaktiválás hónapját követő – kettő naptári hónapban végrehajtott és könyvelt vásárlási tranzakciók összege („sikeres vásárlási tranzakció”) után járó havi visszatérítés mértékét hitelszámlánként 10%-ra, annak értékét maximum havi 5.000 Ft-ra emeli (beleértve a jelen Kedvezményprogramtól független pénz-visszatérítési kedvezmény keretében elérhető összeget) . A Kedvezményprogram során nyújtott visszatérítés nem vonatkozik a MÁK és online szerencsejáték tranzakciókra. A nem akciós pénz-visszatérítés mértéke FHB Extra hitelkártyák esetén 1% és havi maximális összege hitelszámlánként 4.000 Ft, az „Őszi pénz-visszatérítési Kedvezményprogram” figyelembevételével elérhető éves visszatérítés mértéke, maximum hitelszámlánként 50 000Ft. Részletes feltételek az aktuális Lakossági hitelkártya Hirdetményben találhatóak.

A jelen tájékoztatás a Bank részéről nem tekinthető pénzügyi kötelezettség vállalásnak. A Bank a bírálat jogát fenntartja.
A tájékoztatás nem teljes körű, a részletes információkat a vonatkozó Lakossági Hitelkártya Hirdetmény és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.
*A kártya igénylését követő első évben a kártya éves díja 0 Ft, valamint a TeleBank szolgáltatás, csoportos beszedési megbízások, bel- és külföldön bonyolított vásárlási tranzakciók díja, valamint a havi zárlati díj is 0 Ft! A további, opcionális szolgáltatások igénybevétele díjköteles.