Nyomtatási nézet

Miért fizetne kamatadót, amikor az egyszerűen megspórolható?


A Tartós Befektetési Betétszámlán tartott megtakarításaiból keletkezett hozamok után az ötéves Lekötési időszak lejártát követően Önnek nincs kamatadó fizetési kötelezettsége.


Akciós Betéti ajánlataink:

Adóelőny Betét

Futamidő

6/12 hónap

Elérhető kamat1

 • 6 hónapra: évi 0,80% (EBKM:0,80%)
 • 12 hónapra: évi 0,80% (EBKM 0,80%)

Minimálisan leköthető összeg

100 000 Ft

Maximálisan leköthető összeg

25 000 000 Ft

 

 

További információk

 

 

 • Az FHB TBSZ Adóelőny Betét kizárólag FHB Tartós Befektetési Betétszámlával rendelkező Ügyfelek számára érhető el.
 • FHB Bank Zrt. fiókjaiban, az FHB TeleBank és FHB NetB@nk szolgáltatásán keresztül köthető le
 • Fix kamatozású, folyamatos betétlekötésű betéti termék

A fentiekben feltüntetett kamatlábak csak az első kamatperiódusra érvényesek. A TBSZ Adóelőny Betét a futamidő lejártát követően automatikusan újra lekötésre kerül normál, nem akciós 6/12 havi betétlekötésben a forduló napon érvényes, a betét összegéhez tartozó sávban meghatározott kamatmértékekkel, Nem akciós kamat: 0,01%-0,03% (Nem akciós EBKM: 0,01%-0,03%)

Lejárat előtt felvett betét kamata

0,00%

Az akció érvényessége

2017. október 02. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2017. november 30. napjáig

 

Számlanyitás, Felhalmozási időszak. Pénzösszeg elhelyezése csak a 0. évben (Gyűjtőév) lehetséges a számlán.

Lekötési időszak

Lekötési időszak, Részösszeg felvétele

Lekötési időszak

Számlazárás. Teljes összeg kivétele

0. év

1.év - 2.év - 3.év

3.év dec. 31.napja

4.év - 5.év

5.év dec. 31.

A számla felmondása esetén a kamatadó 15%

Részkivétel vagy a számla felmondása esetén a kamatadó 10%

A számla felmondása esetén a kamatadó 10%

A kamatadó 0%

Az adómértékek a hatályos, Személyi jövedelemadóról szóló 1996.évi CXVII. törvény rendelkezései alapján kerültek feltüntetésre.

Mit kell tudnia a Tartós Befektetési számláról?

 • A TBSZ Betétszámla külön díj megfizetése nélkül nyitható és nem terheli számlavezetési költség. A TBSZ Betétszámla nyitásához Önnek rendelkeznie kell az FHB Bankunknál Lakossági HUF bankszámlával, illetve adóazonosító igazolvánnyal
 • Kizárólag forint devizanemben nyitható
 • Minimum nyitóegyenleg 25.000Ft. Évente Hitelintézetenként egy darab TBSZ Betétszámla nyitható.
 • A megnyitás naptári évében (Gyűjtőév) a minimum nyitóegyenlegen kívül bármekkora további összeg elhelyezhető (akár NYESZ-R számláról való átvezetéssel is, mely a NYESZR számla megszüntetésével  jár) egyenlege a Gyűjtőévet követően már nem növelhető, azonban minden évben lehetőség van új szerződés kötésére.
 • Ön választhat, hogy a TBSZ Betétszámlán tartott megtakarítását lekötött betétben vagy látra szólóan kamatoztatja.
 • A TBSZ betétszámlán végezhető tranzakciók: betétlekötés/feltörés, illetve a kapcsolódó Lakossági HUF bankszámlára való átvezetés. Egyéb megbízás nem teljesíthető a TBSZ Betétszámlán.
 • A TBSZ Betétszámla megszüntetése esetén átcsoportosítás más TBSZ Betétszámlára nem lehetséges.
 • A TBSZ Betétszámla adóköteles időszakában történő megszüntetése esetén, az adóbevallási és az adófizetési kötelezettség Önt terheli, melyhez a Bank a megszűnés/megszüntetés évet követő év február 15-ig igazolást állít ki az Ön részére.
 • A TBSZ Betétszámlával kapcsolatos díjakról a mindenkori Lakossági Tartós Befektetési Betétszáma Hirdetményből tájékozódhat.

 

TBSZ Betétszámla Látra szóló kamata:

Látra szóló betét összege

Futamidő

FHB Tartós Befektetési Betétszámla látra szóló betéti kamata

Jelenlegi éves kamat %-ban

EBKM

0 Ft - 499.999 Ft

Jegybanki alapkamat - 3,5%, de minimum 0,01%

0,01%

0,01%

500.000 Ft - 999.999 Ft

Jegybanki alapkamat - 3,5%, de minimum 0,01%

0,01%

0,01%

1.000.000 Ft - 4.999.999 Ft

Jegybanki alapkamat - 3%, de minimum 0,10%

0,10%

0,08%

5.000.000 Ft és felette

Jegybanki alapkamat - 2,5%, de minimum 0,30%

0,30%

0,12%

A kamatmértékek (2017. október 30. napján) érvényes jegybanki alapkamat (0,90%) alapján kerültek meghatározásra.

A Tartós Befektetési Betétszámla nem akciós lekötött betét kamatmértéke

Lekötött betét összege

Futamidő

6 hónap

12 hónap

Éves Kamat

EBKM

Éves Kamat

EBKM

50.000 Ft - 499.999 Ft

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

500.000 Ft - 999.999 Ft

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

1.000.000 Ft - 2.499.999 Ft

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

2.500.000 Ft - 4.999.999 Ft

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

5.000.000 Ft felett

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

Lejárat előtt felvett betét kamata: 0,00%

A tájékoztatás nem teljes körű, a további feltételeket és részleteket a Lakossági Tartós Befektetési Betétszámla Hirdetménye, valamint a Bank Pénzügyi Üzletági Üzletszabályzata tartalmazzák. A betéti szerződés részletes leírását a Lakossági és Pénzforgalmi bankszámlák Általános Szerződési Feltételei tartalmazza.

EBKM (egységesített betéti kamatláb mutató) Az EBKM a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III.25.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseknek megfelelően került kiszámításra.

Hogyan alakul a hozam után járó adófizetési kötelezettség a Tartós Befektetési Betétszámla esetében?

 • 15% adót kell fizetnie a számlanyitás naptári évében és az azt követő 3 éves lekötési időszak alatti betétfelvétel esetén a hozam után.
 • 10%-os adót kell fizetni a megtakarításai hozama után a Lekötési időszak (Gyűjtési időszakot követő 3+2 év) 3. évét meghaladó, de az 5. év vége előtt kivonásra kerülő hozam után, illetve a 3. év végén (december 31.) történő kivétel esetén a kivett részre vonatkozóan.
 • 0% az adó az 5. év végén (december 31.) a megállapított hozam után, vagy a Betétszámla futamideje alatt az ügyfél halála esetén.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A Tartós Befektetési Betétszámla feltételeiről és további részleteiről tájékozódjon a termékre vonatkozó Hirdetményből (4. számú melléklet) és a Lakossági és Pénzforgalmi Bankszámlák Általános Szerződési Feltételeiből.

Miért fizetne kamatadót, amikor az egyszerűen megspórolható? Az FHB Kereskedelmi Bank Zrt terméke.

 

 

Az FHB bankszámlák és betétek az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak, továbbá azokat az OBA védőernyőjén felül a Takarék Garanciaközösség is védi. További részletek és feltételek a www.garanciakozosseg.hu oldalon találhatóak.

 


2017. szeptember 28. napján
A(z) Miért fizetne kamatadót, amikor az egyszerűen megspórolható? az FHB Kereskedelmi Bank Zrt terméke.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Igényeljen lakáshitelt az FHB-nál!

Minden együtt van az új otthonához

Vegye igénybe az FHB Bank hiteleit, melyekkel egy helyen intézhet mindent, ami az új lakás építéséhez vagy új lakás vásárlásához szükség lehet

Akár 10 millió Ft CSOK támogatással!

Részletek